Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chi bộ Trung tâm TT&VH kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 353-KH/HU ngày 24/11/2023 của BTV Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2023. Ngày 6/12/2023, Chi bộ Trung tâm TT&VH đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị; đồng chí Đào Thị Hậu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Đồng chí Triệu Đại Nghĩa – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm TT&VH chủ trì hội nghị.

Đồng chí Triệu Đại Nghĩa, Bí thư Chi bộ trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể chi uỷ lãnh đạo quản lí năm 2023

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể chi uỷ lãnh đạo quản lí năm 2023. Tại hội nghị, các đảng viên chi bộ đã thẳng thắn góp ý, kiểm điểm các mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của một số công tác chưa đạt yêu cầu; các kết quả tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của các đồng chí trong chi ủy. Các ý kiến cũng đóng góp những giải pháp, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 cùng các giải pháp thực hiện.

  Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện tham gia góp ý vào nội dung báo cáo kiểm điểm của Chi bộ, đồng thời định hướng cho Chi bộ những phương hướng, giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả công tác đảng và nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Đảng viên Chi bộ tham gia ý kiến

Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm để cấp ủy và từng cá nhân đảng viên tự đánh giá lại những nhiệm vụ trong năm để đề ra những chủ trương, giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Thông qua kiểm điểm, cấp ủy chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp xử lý nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ đảng và đảng viên.

Quốc Nghị