Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng bộ Công an huyện Đầm Hà tổ chức kiểm điểm và đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2023

Bám sát Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 353-KH/HU, ngày 24/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Đầm Hà về tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp, ngày 06/12/2023, Đảng bộ Công an huyện đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo đúng quy định.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Vũ Thị Vui – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ; đồng chí Vũ Mạnh Hà – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện chủ trì Hội nghị; tham gia kiểm điểm còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Đầm Hà khoá V, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Hội nghị được diễn ra trong thời gian 1 ngày, buổi sáng Hội nghị tổ chức đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện công tác Đảng năm 2023 của Đảng bộ Công an huyện Đầm Hà và của cá nhân đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện; buổi chiều, Hội nghị tiếp tục tiến hành kiểm điểm, đánh giá đối với đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Đảng uỷ viên.

Đ/c Vũ Mạnh Hà – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện quán triệt chung

Trên tinh thần xây dựng tập thể Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đảng viên ngày càng hoàn thiện bản thân, Hội nghị đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ rõ những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng uỷ Công an huyện nói chung và cá nhân các đồng chí trong Đảng uỷ nói riêng. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã thống nhất đề xuất Ban Thường vụ Huyện uỷ Đầm Hà quyết định xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với Đảng bộ Công an huyện trong năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Vui – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Công an huyện Đầm Hà trong năm 2023, qua đó góp phần tích cực vào sự ổn định tình hình ANTT, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Đồng chí Vũ Thị Vui  đề nghị trong thời gian tới, Đảng uỷ Công an huyện tiếp tục chỉ đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng trong toàn Đảng bộ, duy trì, phát huy những kết quả công tác chuyên môn, quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Quy chế làm việc và kiểm tra, giám sát, nhằm xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

                                                                      CÔNG AN HUYỆN ĐẦM HÀ