Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Trung tâm TT&VH tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 15/12/2022, Trung tâm TT&VH tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Trung tâm TT&VH huyện đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong công tác truyền dẫn phát sóng đã duy trì thời lượng tiếp sóng thường xuyên, liên tục các chương trình phát thanh VOV1, QNR1; tham mưu cho huyện lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh 4.0 cho các xã. Công tác tuyên truyền luôn đảm bảo duy trì sản xuất và phát sóng 3 chương trình phát thanh địa phương/tuần; trong năm, đã xây dựng được 151 chương trình phát thanh với tổng số 1.407 tin bài, 2.814 lượt tin bài, phát trên hệ thống loa FM, đăng 1.056 tin bài, văn bản các loại trên Cổng thông tin điện tử, trang Website huyendamha.vn, trang DDCI huyện, phối hợp cộng tác 155 tin bài với Trung tâm truyền thông tình và các báo, đài khác; nội dung tuyên truyền luôn bám sát định hướng tuyên truyền của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của huyện, phản ánh kịp thời mọi mặt về tình hình chính trị, KT-XH của tỉnh, của huyện. Các hoạt động văn nghệ, TDTT, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan, công tác thư viện được tổ chức thực hiện tốt, đã phối hợp với Đoàn nghệ thuật tỉnh và Trung tâm Điện ảnh tỉnh Quảng Ninh tổ chức 6 buổi biểu diễn nghệ thuật, tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh đạt huy chương bạc toàn đoàn; tổ chức 55 lượt tuyên truyền lưu động về phòng chống Covid-19, an toàn VSTP, PCCC, chuyển đổi số…; lĩnh vực tuyên truyền trực quan và thư viện có nhiều đổi mới.

Đồng chí Triệu Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm TT&VH phát biểu tại hội nghị

Với những kết quả đã đạt được, năm 2023 Trung tâm TT&VH tiếp tục đảm bảo duy trì sản xuất và phát sóng 3 chương trình phát thanh/tuần; tập trung tuyên truyền cho các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn trong năm. Đảm bảo thường xuyên duy trì tốt lịch tiếp phát sóng phát thanh của TW, của tỉnh, huyện trên các kênh phát thanh. Tiếp tục tổ chức hướng dẫn kỹ thuật quản lý, khai thác cổng thông tin điện tử cho các xã, thị trấn. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức các giải thi đấu, các phong trào rèn luyện TDTT, các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, cổ động theo hướng hiện đại, thực hiện đổi mới các hoạt động của thư viện, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về du lịch, tiềm năng lợi thế của huyện.

Trung tâm TT&VH huyện khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022

Nhân dịp này, Trung tâm TT&VH huyện đã khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Quốc Nghị