Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai thực hiện thông tư số 15,16/2022/TT-BCA, ngày 06/4/2022 của Bộ Công an.

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BCA, ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân (gọi tắt là Thông tư số 15/2022/TT-BCA) và Thông tư số 16/2022/TT-BCA, ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định một số mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông (gọi là Thông tư số 16/2022/TT-BCA), Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

1.Quán triệt và triển khai đến 100% cán bộ, chiến sỹ, nhất là số cán bộ, chiến sỹ thực hiện các nhiệm vụ: Cấp, đăng ký, quản lý con dấu; Cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; công tác quản lý xuất, nhập cảnh; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy thuộc các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương để tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để, đúng quy định.

2.Việc tổ chức thi hành các Thông tư phải gắn liền với yêu cầu triển khai đề án “Phát triển ứng dụng dữ liên cư dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030”

3.Qúa trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an các đơn vị, địa phương; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn phát sinh khi triển khai thi hành, các hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Như vậy, với việc phân quyền cấp đăng ký biển số mô tô, xe máy tới cấp xã và đăng ký xe ô tô ở cấp huyện, Bộ Công an đang thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức trong đăng ký sở hữu, sử dụng phương tiện giao thông.

                                                                          Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)