Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với huyện Đầm Hà

Ngày 31/5/2022, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Văn Ninh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện về kết quả triển khai thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng, NQ Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh; các chủ trương, NQ, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2 năm 2020, 2021. Dự và làm việc với đoàn có Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan có liên quan.

Theo đó, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã được cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo. 100% các chi, đảng bộ cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã xây dựng KH và tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện NQ đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Cấp ủy huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ttor chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các NQ đến đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã và người dân đã nhận thức được tầm quan trọng, sự tác động tích cực của việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và giảm nghèo; việc tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, hiệu quả đã làm thay đổi nhận thức của người dân, từ đó huy động được sức mạnh, sự góp sức, nguồn lực của người dân để thực hiện hiệu quả xây dựng NTM. Các xã, thị trấn phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội chủ động thực hiện kịp thời, đồng bộ các chính sách giảm nghèo. Đến hết năm 2020, huyện đạt chuẩn NTM; có 4 xã đạt NTM nâng cao. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt, theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020 huyện không còn hộ nghèo, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững…

Đồng chí Trần Văn Ninh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả mà huyện Đầm Hà đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng, NQ Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh; các chủ trương, NQ, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2 năm 2020, 2021. Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của huyện trong việc triển khai thực hiện các NQ, các chương trình. Đồng thời, đề nghị huyện Đầm Hà trên cơ sở kết luận của đoàn kiểm tra cần có bổ sung, điều chỉnh lại các nội dung trong các lĩnh vực cho phù hợp; tập trung rà soát lại nhiệm vụ của các đơn vị để có bổ sung cho hợp lý; đối với một số KH thực hiện chương trình hành động của một số đơn vị cần đảm bảo xây dựng sát với thực tế của địa phương, đơn vị; cần tập trung bổ sung, điều chỉnh một số số liệu để hoàn chỉnh báo cáo theo hướng dẫn.

Quốc Nghị – Trung tâm TTVVH