Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra 6 tháng cuối năm

Ngày 11/7, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát, thanh tra 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tới dự có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

6 tháng đầu năm, cấp ủy, UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, chấp hành, triển khai thực hiện nghiêm các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tham mưu điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy cơ sở, chi bộ; tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp và các chủ thể có liên quan; chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là việc ban hành các kết luận và thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra; tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên nắm tình hình, chủ dộng giải quyết đơn thư; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, đề nghị xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác phối hợp, kịp thời giải quyết những vướng mắc tại cơ sở; đảm bảo việc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm phù hợp với quy định của Đảng. Về chương trình đồng bộ, đối với cấp huyện đã và đang triển khai 14/27 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra; thực hiện 4 cuộc phát sinh. Đối với cấp cơ sở, thực hiện xong 28 cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, tiến độ. Cấp ủy huyện hoàn thành 1 cuộc giám sát; đang thực hiện 1 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát. Cấp ủy cơ sở đã hoàn thành 4 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát. UBKT Huyện ủy đã tham mưu chỉ đạo, tổng hợp xây dựng báo cáo phục vụ 5 cuộc kiểm tra, giám sát của Tỉnh.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, nêu một số khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong những tháng còn lại năm 2022.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: cơ quan UBKT Huyện ủy tiếp tục tham mưu, rà soát lại các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2022; thường xuyên, quán triệt triển khai hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tăng cường công tác giám sát thường xuyên; tăng cường công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan Ủy ban kiểm tra với MTTQ, HĐND  các cấp; tăng cường đào tạo bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiện trong trong công tác kiểm tra giám sát; chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra đảm bảo theo đúng yêu cầu.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)