Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 12/7, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức họp giao ban để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về phương án cho thuê khu vực biển.  Thời gian qua, công tác quy hoạch nuôi trồng thủy sản đã được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Huyện đã phê duyệt Quy hoạch nuôi trồng thủy sản tập trung bãi triều và mặt nước biển với diện tích trên 1.041 ha. Đối với các khu vực biển có khả năng nuôi trồng thủy sản, huyện đã rà soát, tích hợp vào dự thảo Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Tổng số diện tích mặt nước khu vực biển đang nuôi trồng thủy sản là 302,12 ha với 212 vị trí nuôi của các hộ dân. Trong đó, 25 trường hợp phù hợp quy hoạch sử dụng đất; 187 trường hợp chưa có trong quy hoạch nhưng đã được tích hợp vào dự thảo Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn 2050.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất một số vấn đề nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, cho thuê khu vực biển.

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện. Trong đó, quan tâm các căn cứ, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Nguyên tắc, yêu cầu: đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của tỉnh; khuyến khích phát triển nghề nuôi biển, ổn định cuộc sống nhân dân và khai thác có hiệu quả khu vực biển; tăng thu ngân sách địa phương; đảm bảo an ninh trật tự trên biển; quan tâm sức tải của môi trường; duy trì thu ngân sách hàng năm. Về phương án cụ thể: đánh giá chi tiết thực trạng; nghiên cứu giải tỏa các điểm không nằm trong quy hoạch; rà soát các hộ khó khăn, hộ 70% thu nhập, sinh sống bằng nghề biển; hoàn thiện phương án trước 20/7/2022.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về triển khai xây dựng Bảng danh mục chức danh, chức vụ theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị; công tác tổ chức – cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)