Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Gặp mặt cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu

Chiều ngày 12/7, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt nghỉ hưu để thông báo tình hình chính trị, kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của huyện

Tham dự hội nghị có Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện; cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu.

Đ/c Lê Bình Phượng – PCT UBND huyện thông tin tình hình KTXH 6 tháng đầu năm

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tình hình chung của huyện trong 6 tháng đầu năm 2022: Thực hiện chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn dịch bệnh COVID -19, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế bền vững, tình hình kinh tế của huyện duy trì và tăng trưởng tốt; Giá trị sản xuất trên 03 lĩnh vực ước đạt 3.330 tỷ đồng, bằng 48,19% KH, tăng 22,6% CK, trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.360 tỷ đồng, bằng 48,9% KH, tăng 20,1% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB đạt 920 tỷ đồng bằng 44,2% KH  tăng 12% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 1.050 tỷ đồng bằng 51,2% KH  tăng 21,8% CK. Thực hiện sáp nhập 06 thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tổ chức bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp. Rà soát tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức. Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, chưa phát hiện có vấn đề gì phức tạp trong nội bộ, trong dân tộc, tôn giáo.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy thông tin đến các lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu về những nhiệm vụ trọng tâm của huyện thời gian tới và mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, góp ý tích cực của các thế hệ lãnh đạo với bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác trước đây đó là: Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội. Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng. Chú trọng công tác thanh tra, tư pháp tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Đ/c Lương Thang, nguyên Bí thư Huyện ủy tham gia ý kiến tại buổi gặp mặt.

Các cán bộ chủ chốt huyện đã nghỉ hưu nghe và có đóng góp ý kiến về những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, tin rằng đội ngũ lãnh đạo kế nhiệm sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để huyện Đầm Hà phát triển nhanh và bền vững.

                                                                      Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)