Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai công tác tổ chức Lễ hội Đình Tràng Y năm 2024

Chiều ngày 27/2, BTC Lễ hội Đình Tràng Y năm 2024 xã Đại Bình đã tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức lễ hội.

Lễ hội Đình Tràng Y năm 2024 được diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 04 – 06/03/2024 (tức ngày 24, 25, 26 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Tại  Đình Tràng Y (Thôn Làng y – xã Đại Bình và Miếu Đầm nghè – Thôn Nhâm Cao – Xã Đại Bình). Tổ chức lễ hội truyền thống Đình Tràng Y nhằm khơi dậy ý thức bảo tồn và phát huy giá trị công trình di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân các dân tộc trong Huyện về nhu cầu văn hóa, tinh thần, tín ngưỡng, tâm linh, đúng theo phong tục, tập quán truyền thống, nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Theo đó, UBND xã Đại Bình xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội Đình Tràng Y; thành lập Ban tổ chức lễ hội; ban hành quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau lễ hội. Ban tổ chức lễ hội cũng thành lập các Tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo công tác: thông tin tuyên truyền, trang trí khánh tiết, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Tất cả các công tác chuẩn bị cần được quan tâm chặt chẽ đảm bảo Lễ hội Đình Tràng Y năm 2024 diễn ra an toàn, lành mạnh, văn minh, góp phần lan tỏa giá trị văn hoá truyền thống, nhân văn đến với bạn bè, du khách trong và ngoài huyện.

                                                                       Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)