Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Đại Bình, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 28/2/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tới dự có đồng chí Nềnh Quốc Sinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, MTTQ xã, trưởng các ban, ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn các thôn và 85 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Đại Bình đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đại biểu xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống đại dịch Covid 19 tại địa phương. Cùng với đó, MTTQ xã đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ trong thực thực hiện quy chế dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ, Uỷ ban MTTQ xã đã phối hợp vận động nhân dân hiến 1.300m2 đất, vật kiến trúc, cây cối hoa màu, góp tiền và ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; nhà văn hóa thôn… Với những thành tích đó, năm 2022 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và vận động Quỹ “Vì người nghèo” được quan tâm thực hiện, đạt kết quả tích cực. Kết quả, Ủy ban MTTQ xã đã vận động ủng hộ phòng chống Covid-19 được 500 bộ kít test nhanh, 14 triệu đồng, ủng hộ xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn huyện số tiền trên 12 triệu đồng; ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên và đồng bào Miền Nam bị thiên tai lũ lụt trên 23 triệu đồng… Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã Đại Bình đã triển khai xây dựng được 6 mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tại 6 thôn; phối hợp với Hội LHPN xã vận động hội viên duy trì tốt vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp; phối hợp với Hội nông dân xã vận động hội viên triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, qua đó đã có 255 hộ đạt hộ SXKDG các cấp…

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 – 2024; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029 với 9 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động. Trong đó, phấn đấu hằng năm 100% các thôn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, mỗi thôn có 1 công trình, phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng; 100% hộ nghèo, cận nghèo của xã đều được Ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ, giúp đỡ; duy trì xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh và không để phát sinh hộ nghèo trong nhiệm kỳ; các tổ chức thành viên phấn đấu tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên tham gia tổ chức đoàn, hội hàng năm đạt 2% trở lên; hàng năm chủ động rà soát, kịp thời tổ chức vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng khó khăn về nhà ở; lựa chọn nội dung và hình thức giám sát, phản biện xã hội phù hợp để triển khai thực hiện; 100% cán bộ MT xã, Trưởng ban công tác MT, Trưởng ban TTND, ban GSĐTCĐ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác mặt trận…

Ủy viên Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử 31 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội cũng đã bầu đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Đầm Hà, nhiệm kỳ 2024 – 2029 trong thời gian tới.

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Đại Bình, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Xã Đại Bình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019-2024

Quốc Nghị