Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021

Sáng ngày 19/11, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2020, nhằm kiểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 11, ước thực hiện tháng 12 và năm 2020. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các Tổ chức chính trị xã hội huyện; các Ban HĐND huyện; thành viên UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, song với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt của tập thể lãnh đạo UBND huyện, các thành viên UBND huyện, sự tích cực vào cuộc của các cơ quan ban ngành, các xã, thị trấn, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội trong huyện duy trì ổn định 17/17 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.181 tỷ đồng, đạt 101,4% KH, tăng 12,5% CK. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XD đạt 1.169 tỷ đồng bằng 100,2% KH tăng 4,1% CK. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu Dịch vụ đạt 1.536 tỷ đồng, bằng 99,1% KH, tăng 14,3% so với CK; Thu ngân sách trên địa bàn đã hoàn thành và vượt kế hoạch tỉnh, huyện giao; Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt nông chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân đạt tiến độ tỉnh giao, chương trình 135 được chủ động triển khai tích cực đảm bảo kế hoạch; Thực hiện việc sáp nhập địa giới hành chính xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ công chức viên chức và người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn; Tập trung thực hiện công các cải cách hành chính; năm 2019 chỉ số cải cách hành chính xếp loại xuất sắc, đứng thứ 3 toàn tỉnh; chỉ số SIPAS xếp thứ 4 toàn tỉnh; chỉ số DGI xếp thứ 6 toàn tỉnh; Công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 được tập trung chỉ đạo; thực hiện quyết liệt do vậy đã kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh; An sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, y tế, hoạt động thăm hỏi, chăm sóc người có công; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại phiên họp

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá cho ý kiến vào các nội dung: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách huyện năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025; kế hoạch phân bổ ngân sách và vốn đầu tư năm 2021, kế hoạch đầu tư công, trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025; đề án và Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025; đề án, Nghị quyết về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025; Thông qua dự thảo kế hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2021; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện. Các đại biểu đã cho ý kiến vào một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phân bổ ngân sách, phân bổ vốn đầu tư cơ bản năm 2021.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2020, đồng chí thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: tiếp tục thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Tập trung triển khai phát triển sản xuất công nghiệp để dẫn dắt nông nghiệp, phát triển không gian đô thị, tiếp tục đẩy mạnh chương trình nông thôn mới, chỉnh trang khu dân cư nông thôn, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Tập trung xây dựng các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển hàng năm, 5 năm, chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh thành lập 2 ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Triển khai liên kết trong sản xuất nông nghiệp, thu hút các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm. Phát triển sản xuất thủy sản, quy hoạch các khu nuôi trồng thủy sản, hoàn thành việc giao, cho thuê đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản, tăng cường thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong xây dựng nông thôn mới tiếp tục chỉnh trang khu dân cư nông thôn xanh, sạch, đẹp, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phát triển các cơ sở chế biến sản phẩm OCOP. Triển khai các dự án du lịch đạo Vạn Vược, đảo Đá Dựng, rừng có Núi Hứa, thác Bạch Vân, tổ chức cuộc thi duyên dáng Đầm Hà. Tập trung cải cách hành chính, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý nhà nước về quy hoạch, tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách. Quan tâm đến công tác đảm bảo an sinh xã hôi, nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giáo dục y tế, các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, giám sát thường xuyên, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                           Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)