Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 29/12, tại huyện Đầm Hà, cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hội nghị  tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có đồng chí Phạm Hồng Thắng – Trưởng Ban TĐKT tỉnh Quảng Ninh; Chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng TĐKT các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song bằng nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, các địa phương trong cụm đã tập trung triển khai có hiệu quả mục tiêu kép”, giữ vững được địa bàn An toàn – Ổn định trong trạng thái bình thường mới. Tình hình kinh tế – xã hội của các địa phương trong cụm được duy trì, phát triển ổn định. Các chỉ tiêu phát triển cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, một số lĩnh vực đạt kết quả nổi bật như: công tác phòng chống dịch Covid-19, thu ngân sách, cải cách hành chính; quy hoạch nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, giáo dục đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự.v.v. Công tác chỉ đạo, tổ chức phát động các phong trào TĐKT có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Hội đồng TĐKT các địa phương đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, giám sát phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đồng thời phát huy vai trò tham mưu trong công tác quản lý Nhà nước về công tác TĐKT đối với cấp mình; kịp thời tham mưu, tổ chức biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua được triển triển khai hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Tiêu biểu như các phòng trào thi đua “cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với triển khai sâu rộng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “doanh nghiệp giỏi”, “doanh nhân tiêu biểu, “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “dân vận khéo”, “công nhân tiên tiến tiêu biểu”, “hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân; góp phần tích cực, quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội chung của Tỉnh.

Đồng chí trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phạm Hồng Thắng – Trưởng Ban TĐKT tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các địa phương trong cụm cũng đã bình xét, suy tôn đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 nhận cờ thi đua của Chính Phủ, cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh. Bầu Thành phố Cẩm Phả làm cụm trưởng, Thành phố Móng Cái làm cụm phó cụm thi đua thị xã, thành phố; huyện Đầm Hà làm cụm trưởng, huyện Ba Chẽ làm cụm phó cụm thi đua các huyện và ký giao ước thi đua năm 2022.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2022

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)