Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Rà soát công tác quản lý nuôi trồng thủy sản, bãi triều, mặt nước tại các xã ven biển

Sáng ngày 29/12/2021, UBND huyện đã tổ chức họp để rà soát công tác quản lý nuôi trồng thủy sản, quản lý bãi triều, mặt nước tại các xã ven biển trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, Phòng NN&PTNT đã báo cáo kết quả rà soát hiện trạng, theo đó trên địa bàn huyện hiện có 355/371 cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản trên biển chưa được giao mặt nước, đất bãi triều và không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định; diện tích nuôi trồng thủy sản (chưa được giao) tại 4 xã ven biển Đầm Hà, Đại Bình, Tân Bình và Tân Lập là 845,03 ha và 1.098 ô lồng nuôi cá biển. Qua kiểm tra thực tế cho thấy còn nhiều người dân đã tự ý lấn chiếm bãi triều, mặt nước để nuôi trồng thủy sản, ảnh hưởng đến luồng lạch giao thông thủy. Các hộ dân, cơ sở nuôi trồng chủ yếu là tự ý lấn chiếm mặt nước, bãi triều, không đăng ký nuôi trồng với cơ quan chức năng của huyện và UBND các xã nên việc quản lý, kiểm tra xử lý gặp nhiều khó khăn…

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến để làm rõ những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với nuôi trồng thủy sản, bãi triều, mặt nước tại các xã ven biển; đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý nuôi trồng thủy sản, quản lý bãi triều, mặt nước của các xã ven biển trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới các xã ven biển tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật về các điều kiện nuôi trồng thủy sản và sử dụng mặt nước, bãi triều đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và kiểm tra xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển theo quy định. Đối với các đối tượng đã khoanh nuôi bảo vệ từ lâu, các xã chủ động kiểm soát không cho các hộ mở rộng diện tích thêm. Các trường hợp cắm sào, căng dây nuôi hàu, hà lấn chiếm luồng lạch yêu cầu xử lý tháo dỡ hết; các trường hợp nuôi không nằm trong quy hoạch các xã rà soát lại hết vụ nuôi cho tháo dỡ; các trường hợp nằm trong quy hoạch nhưng chưa được giao thì Phòng NN&PTNT tham mưu cho các xã có phương án tạm giao để tạo điều kiện cho hộ dân phát triển kinh tế. Liên quan đến đăng đáy các xã cho rà soát lại nếu vi phạm luồng lạch cho tháo dỡ. Tăng cường kiểm tra xử lý đối với các vi phạm theo Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 1/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm về việc xử dụng phao xốp để nuôi trồng thủy sản theo quy định. Các xã tập trung rà soát, xác định ranh giới tọa độ các vùng biển nuôi trồng thủy sản để bổ sung vào quy hoạch. Cơ quan chuyên môn của huyện cập nhật vào dự thảo quy hoạch vùng các vùng nuôi thủy sản trên biển. Phòng NN&PTNT phối hợp với Phòng TN&MT xây dựng phương án tạm giao mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển. Các lực lượng Công an, Biên phòng tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, xử lý các vi phạm về nuôi trồng thủy sản trên biển.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH