Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổng kết công tác năm 2021

Ngày 28/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đặng Văn Tuấn  – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Năm 2021, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết gắn với việc thực hiện các loại hình QCDC ở cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền duy trì hiệu quả, đổi mới cách tổ chức, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết đơn thư của công dân. Trong năm, huyện đã tổ chức 98 hội nghị giao ban giữa thường trực cấp ủy với đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố với 300 kiến nghị, đề xuất. Kết quả, đã có 295 ý kiến, kiến nghị được giải quyết theo thẩm quyền. Các chính sách của Nhà nước được các cấp chính quyền tổ chức thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần thực hiện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2021 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; phòng chống dịch Covid-19; xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt các phong trào thi đua chảo mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện. Việc thực hiện công khai, minh bạch có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng các hình thức công khai mang lại hiệu quả cao. Năm 2021, Ban thanh tra nhân dân đã giám sát 13 cuộc, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 111 cuộc. Trong đó, kiến nghị, xử lý 2 vụ việc và đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả, có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ với nguyên tắc “rõ việc – rõ người- rõ trách nhiệm – rõ thời gian”. Huyện đứng đầu toàn tỉnh về chỉ số SIPAS năm 2020, đứng thứ 4 toàn tỉnh về chỉ số CCHC. Công tác phối hợp thực hiện dân chủ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được tăng cường. Vai trò tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng hiệu quả hơn. Các tầng lớp nhân dân đã phát huy dân chủ, đồng thuận tích cực tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức trách nhiệm của công dân được nâng cao. BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp kịp thời kiện toàn, bổ sung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với ngành, lĩnh vực chuyên môn phụ trách; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của BCĐ các cấp được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC được chú trọng.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ thực hiện QCDC CS huyện kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ Quy chế dân chủ cơ sở huyện đánh giá cao kết quả hoạt động của BCĐ quy chế dân chủ các cấp trong năm 2021. Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, đồng chí đề nghị BCĐ Quy chế dân chủ các cấp, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện Đầm Hà giai đoạn 2021 – 2025; thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của huyện; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở; triển khai hiệu quả phong trào thi đua xây dựng mô hình thực hiện QCDC ở cơ sở; triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giải phóng mặt bằng.v.v. Tăng cường phối hợp giải quyết dứt điểm đơn thư của nhân dân theo quy định. Tăng cường đối thoại và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở. Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở cấp huyện tăng cường đôn đốc, kiểm tra, kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình ở cơ sở; tăng cường và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời