Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chiều ngày 22/12, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp (PCTN, TC và CCTP) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Năm 2022, công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Nổi bật là chủ động quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Huyện ủy Đầm Hà đã ban hành 2 Nghị quyết, 3 Chỉ thị, 16 Kế hoạch, 3 quyết định, 10 kết luận, 24 công văn, 29 báo cáo và nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP. Người đứng đầu cấp ủy nghiêm túc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường, công tác đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững. Công tác phòng chống tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được được triển khai thực hiện nghiêm minh, đúng luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, đổi mới. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường. Nghiêm túc thực hiện, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra. Công tác cải cách tư pháp được đẩy mạnh gắn với thực hiện cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Qua đó góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban CHQS huyện tham luận tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kêt luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị TTATXH, giữ vững môi trường đầu tư kinh doanh và niềm tin của Nhân dân, cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện, về đảm bảo ANCT đặc biệt là an ninh thông tin, an ninh văn hóa, tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đề ra. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từng ngành, từng đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thành lập chi bộ đảng quân sự các xã, thị trấn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ công an và các chi đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong chính lực lượng thực hiện công tác này. Xây dựng lực lượng dân phòng, DQTV ở cơ sở; các LLVT phối hợp chặt chẽ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, đổi mới công tác huấn luyện, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục cải cách hành chính, chuyển đổi số, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân. Chuẩn bị công tác diễn tập KVPT huyện, đổi mới công tác giáo dục pháp luật đảm bảo nhất quán kịp thời hiệu quả; phát hiện, xử lý kịp thời các kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan quản lý các cấp trong đối thoại, tiếp thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, mở rộng dân chủ, tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm, gắn với triển khai thực hiện Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm, quy định 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách tư pháp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện tốt Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức Tết Quý Mão 2023, đảm bảo ANTT, ATGT, an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng nhái, phòng chống cháy nổ, trực SSCĐ, đảm bảo ANTT cho nhân dân vui xuân đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

                                                 Mai Thắm( Trung tâm TT&VH)