Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Chiều ngày 27/7, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ – CP của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh; Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT, NHCSXH huyện Đầm Hà.

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT, NHCSXH huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Qua 20 năm thực hiện Nghị định số 78 /2002/NĐ – CP của Chính phủ, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng chính sách trên địa bàn, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện; qua đó tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời; giúp cho 14.503 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho trên 6.055 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho trên 3.376 lao động; giúp cho 2.795 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ xây mới và cải tạo 8.023 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 567 ngôi nhà cho hộ nghèo…

Lãnh đạo NHCSXH huyện báo cáo kết quả 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ

Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu là 5.371 triệu đồng, NHCSXH huyện đã và đang triển khai cho vay 15 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ 266.747 triệu đồng, tăng gấp 49 lần so với dư nợ khi thành lập, với 5.300 khách hàng đang vay vốn, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 22,8% với 5.300 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn, dư nợ bình quân là 50,3 triệu đồng/khách hàng, tăng 48 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập, trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 65 triệu đồng/hộ. Cùng với hoạt động cho vay, NHCSXH huyện đã và đang tập trung huy động các nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, tính đến ngày 30/6 nguồn vốn huy động từ dân cư, tổ chức kinh tế là 39.861 triệu đồng, nguồn tiền gửi của Tổ viên Tổ TK&VV là 15.588 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh và đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ của các phòng ban, đoàn thể, cơ quan liên quan, NHCSXH, các xã, thị trấn, tổ TT&VV trên địa bàn và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị định số 78/2002/ NĐ – CP của Chính phủ. Đồng chí đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới: Tập trung triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện về tín dụng chính sách xã hội; Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội của địa phương; NHCSXH cần tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện về hoạt động tín dụng trên địa bàn; cán bộ tín dụng phải “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” đúng như khẩu hiệu của ngành, thường xuyên sâu sát cơ sở; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội, chất lượng của các Tổ TK&VV, của các điểm giao dịch xã, thị trấn để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách đến với nhân dân; Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Chương trình tọa đàm

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhân dịp này, Ngân hàng CSXH Trung ương, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.

 Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng 

                                             Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)