Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2022

Chiều ngày 26/7, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2022 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7 , triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7: Về trồng trọt đạt 53,37%KH bằng 77,14%CK, chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện tại thời điểm tương đối ổn định, diện tích trồng rừng trên địa bàn huyện 650 ha đạt 72,2% KH bằng 97,6%CK. Tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển, tổng sản lượng thuỷ sản tháng 7 ước đạt 770 tấn, luỹ kế ước đạt  8.212 tấn đạt 78,6 % KH, bằng 163,9%% CK. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 18/7/2022 đạt 87.548 triệu đồng, bằng 46% DT tỉnh giao bằng 38% DT huyện giao, bằng 76% so với cùng kỳ. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc triển khai xây dựng hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Hoàn thành kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho học sinh trong dịp hè. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân được giải quyết triệt để. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ sau kỳ họp của HĐND các xã thị trấn. Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo kế hoạch đã đề ra. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tổ chức huấn luyện tại chức cho cơ quan quân sự theo kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị ổn định, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại biểu nghe và cho ý kiến đóng góp tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm tháng 8: Tiếp tục chỉ đạo nhân dân gieo các loại cây trồng vụ mùa đảm bảo đủ diện tích theo kế hoạch năm. Đôn đốc các xã, thị trấn, các doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục trồng, chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn huyện và tăng cường công tác quản lý phòng trừ dịch bệnh hại trên cây lâm nghiệp, phòng cháy và chữa cháy rừng. Tuyên truyền hướng dẫn, kiểm tra các hộ sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng hóa trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Rà soát đưa quỹ đất sạch vào đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch được phê duyệt. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước; thăm dò, khai thác khoáng sản; biển đổi khí hậu; quản lý tài nguyên biển và hải đảo trên địa bàn huyện. Thực hiện các cuộc thanh tra đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm qua thanh tra phát hiện. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tuần tra ban đêm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

                                                                             Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)