Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra và giải quyết đơn kiến nghị của người dân xã Quảng An

Ngày 4/5, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra và giải quyết đơn kiến nghị của người dân xã Quảng An. Dự cuộc họp  có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo xã Quảng An báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, thanh tra giải quyết các đơn thư kiến nghị phản ánh của Nhân dân liên quan đến tranh chấp đất đai trên địa bàn xã

Tại cuộc họp lãnh đạo xã Quảng An đã báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 09/KL –TTr ngày 8/6/2021 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh “về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đất rừng và việc giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 đến năm 2019”; Kết luận số 01/ KL –TTr  ngày 15/01/2024 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh “Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2022”; tiến độ thực hiện các Kết luận của Chủ tịch UBND huyện kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan vụ việc tranh chấp đất đai giữa hộ ông Lỷ Dồng Vũ và ông Tằng Vằn Hồng thôn Nà Pá xã Quảng An; hộ ông Lỷ Sồi Sàu với ông Lỷ Sồi Lồng thôn Làng Ngang xã Quảng An; giữa hộ ông Lỷ Chăn Thoòng thôn Làng Ngang và Chíu Chăn Màu thôn Nà Cáng. Lãnh đạo xã Quảng An đã báo cáo tiến độ giải quyết một số vụ việc tranh chấp đất đai giữa các hộ dân trên địa bàn xã Quảng An.

 

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại cuộc họp

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và xã Quảng An tập trung thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, quan tâm giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân đảm bảo thấu tình, đạt lý, đúng quy định của pháp luật, tập trung giải quyết và giảm dần tranh chấp hiện có, không để phát sinh các tranh chấp mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, đảm bảo cho sự ổn định tình hình ANTT, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống Nhân dân.  Tiếp tục rà soát thực hiện nghiêm túc các kết luận của cấp ủy, chỉ đạo của UBND huyện về quản lý đất đai, đất 5%, đất sau GPMB, đất bỏ hoang, đất sử dụng không đúng mục đích. Tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật đất đai, quyền trách nhiệm của người sử dụng đất tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đưa các vụ việc tranh chấp đất rừng của xã Quảng An để theo dõi thường xuyên, kiểm đếm kết quả giải quyết. Thành lập tổ giám sát, tham mưu giải quyết các vụ việc; UBND xã phân công cụ thể 1 đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra và giải quyết kiến nghị để định kỳ báo cáo với cấp ủy, UBND huyện. UBND huyện chỉ đạo tiếp tục làm rõ nguồn gốc đất, xác định ranh giới, hồ sơ GPMB đối với các trường hợp liên quan. Các cơ quan, đơn vị liên quan và xã Quảng An cần triển khai thực hiện các Kết luận thanh tra đảm bảo bám sát tiến độ theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên; báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, kịp thời kiến nghị những vướng mắc để có phương án xử lý giải quyết.

                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)