Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện khảo sát thực hiện các dự án đề xuất đưa vào Đề án giao thông tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2024-2030

Sáng ngày 03/5, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã đi khảo sát thực tế thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Đầm Hà đề xuất đưa vào Đề án giao thông tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2024-2030. Cùng đi có đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện; các Ban HĐND và một số cơ quan liên quan.

Qua khảo sát thực tế thực hiện các dự trên địa bàn huyện Đầm Hà đề xuất đưa vào Đề án giao thông của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các dự án đề xuất phải đảm bảo gắn kết các mạng lưới giao thông khu vực nông thôn với mạng lưới giao thông của huyện; nâng cao chất lượng các tiêu chí giao thông; ưu tiên nâng cấp cầu, cống, xóa bỏ các ngầm tràn chống chia cắt trong mùa mưa lũ; hoàn thành cải tạo, nâng cấp, mở rộng đối với các tuyến đường giao thông tại các khu vực dân cư hiện hữu; triển khai các dự án phải đảm bảo tuân thủ các quy định, trình tự thủ tục theo pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức chi phí hiện hành; xác định cụ thể tổng mức đầu tư các dự án với nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, phát huy sử dụng hiệu quả lâu dài; xác định thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư hợp lý, không dàn trải, phát sinh nợ đọng, lãng phí, tiêu cực trong xây dựng cơ bản.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện và đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện nắm tình hình các khâu triển khai dự án tại thôn đông, xã dực yên

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)