Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm một số mô hình kinh tế tại xã Đầm Hà

Chiều ngày 4/5/2024, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã Đầm Hà. Cùng đi có đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đến thăm mô hình nuôi cầy vòi mốc, dúi của anh Trương Văn Tài tại thôn Trại Dinh và thăm mô hình chế biến sản phẩm từ con sam biển của anh Tằng Dẩu Tắc tại thôn Xóm Giáo. Đây là hai mô hình mới được các hộ dân trong và ngoài xã đầu tư để phát triển kinh tế trên địa bàn xã Đầm Hà.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy thăm mô hình nuôi dúi, cầy vòi mốc tại thôn Trại Dinh

Sau khi thăm các mô hình, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã động viên và ghi nhận những nỗ lực của các cá nhân đã và đang triển khai các mô hình kinh tế mới trên địa bàn xã Đầm Hà. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị xã Đầm Hà tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho các mô hình phát triển và mở rộng; các hộ dân cũng tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển để tạo thành những mô hình tốt, điển hình để có thể nhân rộng trong thời gian tới. Xã Đầm Hà tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tận dụng tiềm năng, lợi thế của xã để sản xuất, phát triển kinh tế góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống.

Quốc Nghị