Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Văn phòng Huyện ủy

Sáng ngày 23/7, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với văn phòng Huyện ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm, văn phòng Huyện ủy đã chủ động tham mưu, tổng hợp kịp thời các báo cáo, các văn bản chỉ đạo, giúp cấp ủy huyện triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Duy trì các hoạt động văn thư, lưu trữ, sử dụng hiệu quả phần mềm điều hành tác nghiệp dùng chung trong các cơ quan Đảng; điều chỉnh quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Huyện ủy. Đồng thời, đổi mới, chấn chỉnh chấp hành chế độ hội họp, học tập quán triệt Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tăng cường kỷ luật kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đón tiếp, phục vụ chu đáo các đoàn công tác đến thăm và làm việc tại huyện.

Tại buổi làm việc, văn phòng Huyện ủy đã nêu lên một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tham mưu một số văn bản của cấp ủy đôi khi chưa kịp thời, chất lượng một số văn bản còn ở mức độ và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Vũ Văn Phú- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đề nghị, trong thời gian tới, văn phòng Huyện ủy cần tập trung rà soát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, thường xuyên báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Duy trì công tác văn thư, liên lạc đảm bảo kịp thời, đúng địa chỉ. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng và ứng dụng CNTT  trong cơ quan Đảng, đảm bảo cho hệ thống Wifi hoạt động có hiệu quả trong khu hành chính huyện. Phục vụ các cuộc kiểm tra, giám sát theo  chương trình của cấp ủy đề ra. Thường xuyên phối hợp với vă phòng HĐND và UBND huyện để tham mưu các hoạt động chung của cấp ủy huyện theo Quy chế phối hợp hoạt động.

CTV.Minh Hải