Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công

Thực hiện quyết định 22/2013/QĐ – TTg của Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, thời gian qua, huyện Đầm Hà đã tích cực triển khai hỗ trợ, giúp đỡ người có công sửa chữa, xây mới nhà ở. Qua đó giúp nhiều gia đình người có công trên địa bàn được yên tâm, ổn định cuộc sống trong những ngôi nhà khang trang, kiên cố.

Theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, toàn huyện có 335 hộ gia đình người có công được hỗ trợ về nhà ở. Trong đó, giai đoạn 1 là 204 hộ; giai đoạn 2 là 131 hộ. Để triển khai hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện theo từng năm; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã, thị trấn và đoàn thể địa phương phổ biến sâu rộng các nội dung theo Đề án của tỉnh đã được phê duyệt; tổ chức rà soát, thống kê, hướng dẫn các hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký nhu cầu về sửa chữa, xây mới nhà ở; niêm yết công khai danh sách, mức hỗ trợ người có công theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng; tổ chức tư vấn, hướng dẫn các hộ lập dự toán, thiết kế xây mới, sửa chữa nhà ở theo hướng dẫn của Sở Xây dựng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện xây, sửa chữa nhà ở trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân biết và giám sát việc thực hiện quyết định tại địa phương. Bên cạnh đó, trong khi chờ đợi nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, huyện đã chủ động trích ứng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các gia đình; đồng thời tích cực vận động các doanh nghiệp trên địa bàn quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ các hộ gia đình về nguyên vật liệu xây dựng. Đối với các hộ gia đình neo đơn, gia đình khó khăn, không có khả năng tự xây nhà, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể tích cực vào cuộc động viên, hỗ trợ, giúp đỡ ngày công để các hộ gia đình người có công sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống.

Niềm vui bên căn nhà mới của ông Nguyễn Văn Đại – thôn Thìn Thủ, xã Quảng An

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể và nhân dân, năm 2018, huyện đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công giai đoạn 2 với 130/131 hộ được hỗ trợ (1 hộ sửa chữa nhà ở xin rút khỏi Đề án); tổng kinh phí 5.970 triệu đồng. Trong đó sửa chữa là 61 hộ, xây mới là 69 hộ. Các ngôi nhà đều được xây, sửa khang trang đảm bảo tiêu chí 3 cứng: nền cứng, tường cứng và mái cứng; theo đúng phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp thêm để tự xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình; đảm bảo công khai, minh bạch, phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ.

Đại diện lãnh đạo huyện tặng quà cho gia đình ông Hà Công Chất – phố Bắc Sơn, Thị trấn Đầm Hà tại lễ khánh thành nhà tình nghĩa

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở là một trong những việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy truyền thống đạo lý “ uống nước nhớ nguồn của dân tộc”, thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước; sự biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với những người đã chiến đấu, hi sinh bảo vệ Tổ Quốc; là nguồn động lực lớn để những gia đình, những người có công với cách mạng yên tâm phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)