Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Công ty Cổ phần thực phẩm BIM

Chiều ngày 23/8, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần thực phẩm BIM về Kế hoạch sản xuất thủy sản năm 2023, kế hoạch giai đoạn 2023 – 2025; kết quả thực hiện dự án đã phê duyệt, điều chỉnh tại quyết định 4044/QĐ – UBND ngày 4/11/2019 của UBND huyện Đầm Hà; kết quả thực hiện thông báo kết luận số 976 – TB/HU ngày 11/3/2019 của Thường trực Huyện ủy. Dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; đại điện Trung tâm Trung tâm sản xuất giống công nghệ cao và nuôi thực nghiệm giống hải sản Quảng Ninh(Công ty Cổ phần thực phẩm BIM). Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Dự án Trung tâm sản xuất giống công nghệ cao và nuôi thực nghiệm giống hải sản Quảng Ninh, tại xã Đại Bình được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 187/QĐ – UBND ngày 12/01/2014 của UBND huyện Đầm Hà với diện tích 125 ha, do Công ty Cổ phần thực phẩm BIM làm chủ đầu tư, công suất dự án sản xuất 3,5 tỷ tôm giống/năm; cá biển 2,5 – 3 triệu con giống/năm, nhuyễn thể 5-7 triệu con giống/năm. Năm 2019, UBND huyện đã có quyết định số 4404/QĐ – UBND về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm ương giống và nuôi thủy sản công nghiệp Đầm Hà tại xã Đại Bình, diện tích đất thực hiện dự án là 122,87 ha, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất của huyện Đầm Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Công tác quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư đã được UBND huyện Đầm Hà quan tâm thực hiện theo đúng quy định; UBND huyện đã ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện dự án, ban hành các văn bản đôn đốc thực hiện dự án, công tác bảo vệ môi trường; hàng năm huyện Đầm Hà đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh thực hiện kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, quy hoạch, quản lý dịch bệnh thủy sản… Dự án đi vào hoạt động từ quý II/2015. Tuy nhiên Công ty chỉ thực hiện ương giống để phục vụ nuôi tại dự án, không có hoạt động kinh doanh cung ứng giống tôm thẻ chân trắng ra thị trường. Công ty chủ yếu là nuôi tôm thương phẩm, trong các năm 2021, 2022 công ty giảm diện tích và vụ nuôi, năm 2023 đang thực hiện nuôi 40/80 ha bằng 50% diện tích quy hoạch ao nuôi.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Trong 8 tháng đầu năm 2023 diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện là 642,9 ha, đạt 54,8%KH, bằng 106,23% CK; 1.090 ô lồng đạt 82,58% KH, trong đó diện tích nuôi tôm 272,1ha, diện tích nuôi tôm của công ty Cổ phần thực phẩm BIM đạt 40,35 ha. Sản lượng nuôi trồng toàn huyện ước đạt 6.670 tấn đạt 80,85% KH, sản lượng tôm nuôi toàn huyện đạt 2.013 tấn, trong đó sản lượng tôm nuôi Công ty Cổ phần thực phẩm BIM đạt 250,7 tấn.

Đại diện Trung tâm ương giống và nuôi thủy sản công nghiệp tại xã Đại Bình phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm ương giống và nuôi thủy sản công nghiệp Đầm Hà tại xã Đại Bình, đã báo cáo tình hình sản xuất, một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận buổi  làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh qua rà soát và kiểm tra thực tế, sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay không đạt mục tiêu của Dự án, không đạt kỳ vọng của huyện đề ra, sản xuất kinh doanh không ổn định; đóng góp cho sự phát triển của địa phương hạn chế, chưa tương xứng với sử dụng nguồn lực; đến nay Công ty chưa có phương án rõ ràng và các giải pháp cụ thể cho sự phát triển của Trung tâm trên địa bàn huyện; một số nội dung theo yêu cầu đối với chủ đầu tư thực hiện chưa đảm bảo, báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, và công tác thông tin báo cáo thực hiện các kiển nghị của địa phương  thực hiện chưa tốt.

 Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị công ty Cổ phần thực phẩm BIM có báo cáo chính thức, đánh giá về việc triển khai quy hoạch được phê duyệt; thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng đất  đối với bên cho thuê đất, kết quả sản xuất kinh doanh và việc thực hiện mục tiêu của Dự án theo chứng nhận đăng ký đầu tư; đánh giá những đóng góp vào tăng trưởng của ngành thủy sản, công tác bảo vệ môi trường, đóng góp vào thu ngân sách, và việc thực hiện các mục tiêu xã hội. Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, giai đoạn 2023 – 2025 với những mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Trên cơ sở báo cáo của Công ty Cổ phần thực phẩm BIM, UBND huyện có báo cáo đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương về việc thực hiện mục tiêu dự án đã được phê duyệt, đóng góp của Công ty cho sự phát triển của huyện, của tỉnh và của ngành thủy sản, rà soát lại các khoản thuế, phí liên quan. Thực hiện việc rà soát, kiểm tra thực tế Trung tâm ương giống và nuôi thủy sản công nghiệp tại xã Đại Bình, tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra theo Chỉ thị số 41 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra quản lý sử dụng đất đai và đầu tư công”.

                                                    Mai Thắm(Trung tâm TT&VH)