Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị cho ý kiến về Kế hoạch triển khai Quy hoạch vùng huyện Đầm Hà, Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040

Chiều ngày 24/8/2023, huyện Đầm Hà và Sở Xây dựng đã phối hợp tổ chức  Hội nghị cho ý kiến về Kế hoạc triển khai Quy hoạch vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – TUV, Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, UBND huyện đã báo cáo kết quả triển khai đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040. Theo đó, ngay sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040. Huyện Đầm Hà đã tổ chức công bố các quy hoạch theo quy định; triển khai lập Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung mở rộng thị trấn đến năm 2040; tiến hành rà soát quy hoạch các dự án, công trình phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch theo quy định; triển khai các quy hoạch lớp dưới, xin ý kiến điều chỉnh một số quy hoạch. Hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng đối với 08 xã trên địa bàn huyện và gửi xin ý kiến tham gia của Sở Xây dựng.

  

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến

Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến

Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn của huyện đã tập trung thảo luận, trao đổi, phân tích làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch của huyện Đầm Hà trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – TUV, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – TUV, Giám đốc Sở Xây dựng đánh giá cao những kết quả trong triển khai các quy hoạch của huyện Đầm Hà. Đồng chí đề nghị thời gian tới huyện Đầm Hà cần lồng ghép Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng huyện và Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà vào để triển khai thực hiện song song. Cần lập đề án để phát triển đô thị thị trấn Đầm Hà đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện đến năm 2040. Phải xây dựng chương trình phát triển cho đô thị thị trấn Đầm Hà; có lộ trình, thời điểm điều chỉnh địa giới hành chính phù hợp. Đối với các nội dung khác, đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị các Phòng chuyên môn của Sở tích cực phối hợp, giúp đỡ huyện Đầm Hà giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Sở Xây dựng đối với huyện Đầm Hà trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn thời gian tới hai đơn vị tiếp tục tăng cường công tác trao  đổi, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; các Phòng chuyên môn của Sở tăng cường hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn cho các cơ quan, đơn vị của huyện, từ đó góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, thẩm định thiết kế, quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị