Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 8

Ngày 24/8, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 8; triển khai nhiệm vụ tháng 9/2023. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Trong tháng 8, tình hình kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định.  Toàn huyện đã gieo trồng 3.023,35 ha cây trồng vụ mùa các loại. Diện tích trồng rừng đạt 72 ha, lũy kế 8 tháng đạt 413 ha, đạt 53,99% kế hoạch, bằng 60,9% cùng kỳ. Chăn nuôi phát triển ổn định. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 1.025 tấn, luỹ kế ước đạt 8.955 tấn, đạt 79,32% kế hoạch, bằng 99,42% cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 156,7 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.416,3 tỷ đồng, bằng 55,7% kế hoạch, tăng 19,6% cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 193,2  tỷ đồng, lũy kế đạt 1.543,6 tỷ đồng, bằng 59,8% kế hoạch, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Công tác thủy lợi, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được đẩy mạnh. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, OCOP được quan tâm triển khai tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước (đến ngày 17/8) đạt 693.777 triệu đồng đạt 110% dự toán tỉnh giao, 108% dự toán huyện giao. Công tác quy hoạch, XDCB, thu hút đầu tư, GPMB, trật tự đô thị và tài nguyên môi trường được quan tâm thực hiện. Trong tháng 8, đã thành lập mới thêm 3 Hợp tác xã, lũy kế đến ngày 16/8/2023 trên địa bàn huyện thành lập mới được 20/15 doanh nghiệp, bằng 137,5% kế hoạch và 11 Hợp tác xã. Công tác văn hoá xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm. Huyện đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024; triển khai sửa chữa 9 công trình trường học phục vụ năm học 2023-2024, với số tiền 10,512 tỷ đồng; thẩm định nhu cầu mua sắm trang thiết bị lần đầu cho các phòng học bộ môn; hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024; hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận đạt trường chuẩn quốc gia năm 2023 đối với 5 trường học. Kết quả triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, đã có 21/24 nhà hoàn thành sửa chữa và xây mới, tổng số tiền hỗ trợ 1.480 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, quốc phòng được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến về kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số tháng 8, nhiệm vụ tháng 9; Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 09/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thảo luận các nội dung về thu ngân sách, giải ngân, cải cách hành chính, công tác quy hoạch, công tác chuẩn bị cho năm học mới, tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát.v.v.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: trong thời gian tới, các xã, thị trấn, phòng chuyên môn của huyện cần tập trung triển khai các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa V; tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bám sát kịch bản thu ngân sách; triển khai hiệu quả đề án trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn, hỗ trợ phát triển sản xuất; tăng cường triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về các giải pháp chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp; tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hồ sơ minh chứng đề nghị huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; quan tâm giải quyết việc làm; đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các trường học, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới; tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chương trình hỗ trợ xoá nhà ở tạm, nhà ở dột nát, xây nhà ở cho người có công với cách mạng; chuẩn bị tốt các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện; đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)