Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Chi bộ Trung tâm Thủy lợi – Giao thông và Môi trường

Sáng ngày 4/4/2024, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Chi bộ Trung tâm Thủy lợi – Giao thông và Môi trường về kết quả công tác năm 2023, quý I năm 2024, kết quả thực hiện các kết luận của Huyện ủy và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác chuyên môn thời gian tới. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Huyện uỷ, HĐND, UBND và các ban ngành, đoàn thể của huyện, Trung tâm TL-GT&MT đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; tình hình tư tưởng của đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động động ổn định; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao. Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành 142,2km kênh mương (Kênh chính 15,8km; kênh cấp I dài 42,2 km, kênh cấp II dài 84,2km), 04 đập thời vụ, hệ thống kênh mương; điều tiết nước phục vụ sản xuất cho nhân dân; tổ chức phát rọn, nạo vét, duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến kênh mương bị hư hỏng, đổ vỡ. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành cấp nước phục vụ sinh hoạt đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Tổng thu từ dịch vụ cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn năm 2023 đạt 788.000.000đ/680.000.000đ bằng 116%KH và bằng 123,12%CK. Trung tâm đã chỉ đạo làm tốt công tác quản lý tài sản công trình Bến cập tàu Đầm Buôn, quản lý nghĩa trang thôn Tân Tiến…

Đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Trung tâm TL_GT&MT báo cáo các nội dung

Triển khai thực hiện các thông báo kết luận của cấp ủy và UBND huyện, đến nay, Trung tâm đã chủ động rà soát, chỉ đạo xây dựng Đề án tự chủ của đơn vị; Tập trung chỉ đạo xây dựng phương án đề xuất đổi tên gọi đối Trung tâm; tổ chức rà soát xây dựng Đề án vị trí việc làm. Làm tốt công tác quản lý 142,2km kênh mương, thực hiện công tác vận hành, điều tiết nước phục vụ sản xuất cho nhân dân trên địa bàn huyện; đã chủ động bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa, nạo vét, phát tuyến hệ thống kênh mương theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành công trình, hệ thống đường ống và vận hành cấp nước sạch sinh hoạt; Rà soát hiện trạng công trình, hệ thống đường ống nước sạch để đề xuất sửa chữa, thay thế, mở rộng mạng lưới đường ống để nâng cao tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước; làm tốt công tác quản lý tài sản công trình Bến cập tàu Đầm Buôn; tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất nghĩa trang Tân tiến…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị đối với hoạt động của cấp ủy chi bộ cần tập trung rà soát lại và quy chế làm việc phải vận hành theo đúng Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; tập trung lãnh đạo để tổ chức tốt hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan; quan tâm đến công tác phát động thi đua, công tác phát triển đảng viên, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động; quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ cấp ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý vận hành các cơ sở hạ tầng, thiết bị được đầu tư theo quy định; làm tốt công tác quản lý trong phối hợp với UBND các các địa phương; tăng cường giám sát hoạt động của lãnh đạo đơn vị và các bộ phận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tập trung thực hiện dứt điểm các nội dung đã có trong thông báo kết luận của cấp ủy và chỉ đạo của UBND huyện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn giải quyết các kiến nghị của Trung tâm TL-GT&MT theo đúng thẩm quyền. MTTQ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ các công trình thủy lợi và bảo vệ môi trường nước tại các tuyến kênh mương.

Quốc Nghị