Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chi bộ Trung tâm TT&VH sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ”.

Ngày 4/4, Chi bộ Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ”.

Đảng viên phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị sinh hoạt, Chi bộ Trung tâm TT&VH đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Theo đó học Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, cần phải nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, học tập, làm việc, trong mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trong thực hiện nhiệm vụ được giao phải dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo để có kết quả cao nhất. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, phân tích, làm rõ, sâu sắc hơn nội dung của chuyên đề, đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nghiêm túc học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên chi bộ Trung tâm TT&VH sẽ trang bị cho mình một phương thức tu dưỡng, rèn luyện thiết thực, hiệu quả để làm tròn vai trò, chức trách được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Triệu Đại Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm TT&VH phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Triệu Đại Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm TT&VH nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên lâu dài, quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đồng chí để nghị các  đảng viên trong Chi bộ tiếp tục lan tỏa, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng Chi bộ, ngày càng trong sạch, vững mạnh.

                                                  Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)