Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện

Ngày 11/6, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì buổi làm việc với Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện đã tập trung quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước của tỉnh và huyện về các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2020; thực hiện tốt nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn. Đến ngày 10/6, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 29,8 tỷ đồng đạt 47,43% KH tỉnh giao, bằng 40,35% KH huyện giao phấn đấu. Tổng chi ngân sách Nhà nước là 240,482 tỷ đồng. Trong đó, chi thường xuyên là 155,295 tỷ đồng; chi đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu là 356,38 tỷ đồng. Công tác đảm bảo an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao quản lý được thực hiện tốt. Công tác kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả theo đúng dự toán và tiến độ. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, giao dịch được thực hiện theo hệ thống chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008, thuận lợi cho khách hàng và nhân dân.

Các đại biểu tham gia ý kiến

Tại buổi làm việc, các địa biểu đã tham gia ý kiến về mốt số vấn đề liên quan đến công tác giải ngân; kiểm soát nguồn thu, chi; cải cách hành chính.v.v.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước huyện cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng hệ thống thương mại điện tử; tăng cường phối hợp rà soát chi tiết các danh mục dự án đầu tư công năm 2020, phối hợp công tác giải ngân, điều chỉnh, thu hồi vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng; hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát các nguồn thu, chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu; tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính,đấu tranh phòng chống tham nhũng; quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)