Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 11/6, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Agribank đã tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo đúng lộ trình, kế hoạch. Agribank đã làm tốt công tác huy động vốn, bám sát diễn biến lãi suất, cung cầu vốn của thị trường, tiếp cận các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn, thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng, phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, khuyến khích khen thưởng kịp thời, tạo động lực nâng cao hiệu quả huy động vốn. Tổng vốn đầu tư huy động đến ngày 31/5 đạt 804 tỷ đồng, ước đến ngày 30/6 đạt 815 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt 284,2 tỷ đồng. Ngân hàng đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với các đối tượng ưu tiên và đối với cho vay nông nghiệp nông thôn; giảm phí dịch vụ chuyển tiền.v.v. Công tác xây dưng Đảng đạt kết quả tích cực, Chi bộ Agribank đã tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 -2025; thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng và chủ đề công tác năm 2020.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đại biểu đã tham gia một số ý kiến liên quan đến công tác quản lý vốn vay, quản lý nợ xấu; công tác thông tin, phối hợp; cải cách hành chính.v.v.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị, trong thời gian tới, Agribank cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt chỉ thị, Nghị định của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt chế độ, chính sách hỗ trợ vốn vay sản xuất, hỗ trợ hoạt động của các hợp tác xã; rà soát các thủ tục cho vay, đổi mới hình thức tiếp cận khách hàng; nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, đoàn thể, địa phương hiện trong việc xử lý nợ và các hoạt động tín dụng ở địa phương; thường xuyên bám sát các chủ trương về cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn để phục vụ tốt hơn; triển khai có hiệu quả các sản phẩm huy động vốn, các chương trình huy động vốn phấn đấu đạt mục tiêu, định hướng kinh doanh đã đề ra.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)