Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Đầm Hà

Ngày 10/6, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với xã Đầm Hà về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

6 tháng đầu năm 2020, xã Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đtạ kết quả tích cực. Sản xuất nông – lâm – thủy sản được duy trì ổn định. Tổng diện tích gieo trồng đạt 440,7ha bằng 92,18% KH, bằng 95,4% CK. Tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.420 tấn; giá trị ngành lâm nghiệp đạt 0,9 tỷ đồng; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 11,05 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Đến nay, xã đã đạt 5/8 tiêu chí, 24/27 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường. An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến liên quan đến công tác quản lý hoạt động của bến Đầm Buôn; quản lý tài nguyên, môi trường; chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP;thu ngân sách; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ .v.v.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, xã Đầm Hà cần tiếp tục tập trung rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân triển khai thực hiện; tăng cường công tác quản lý, khai thác cát đá sỏi; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; chỉ thị 09 của Ban thường vụ Huyện ủy “về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn huyện” và kế hoạch số 77 của UBND huyện”về việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè đô thị trên địa bàn huyện”; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư, tiếp dân; triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 23 và bộ quy tắc ứng xử Đầm Hà đoàn kết – sáng tạo – tự tin – thân thiện; đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)