Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban với các cơ quan, Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Ngày 22/10, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan, Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng 10, các cơ quan, Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và của đơn vị triển khai thwucj hiện đạt kết quả tích cực. Trong đó, tập trung tham mưu các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nhị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng (khóa XII); tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng; hoàn thành các cuộc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đối với cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ huyện; tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2019. MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện; phối hợp với các cấp chính quyền, các ban, ngành và tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt công tác dân vận theo nhiệm vụ gắn với các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Kịp thời nắm bắt tình hình, dư luận trong nhân dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong nhân dân.

Các đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: các cơ quan, Ban xây dựng Đảng, Văn Phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cần tiếp tục bám sát vào Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, của Ban Thường vụ Huyện ủy và chương trình công tác năm để rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tiến hành sơ kết, tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020; tập trung nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, xây dựng nông thôn mới, chương trình 135. Ban Tuyên Giáo Huyện ủy nghiên cứu thành lập tổ tham mưu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng, nội dung bản tin nội bộ; phối hợp cùng các cơ quan của UBND huyện triển khai Bộ quy tắc ứng xử “Người Đầm Hà đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ hướng dẫn, tập huấn công tác tổ chức Đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn; tham mưu rà soát, sắp xếp cán bộ đối với các đơn vị sau sáp nhập; thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên 90 năm; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra hoàn thành các cuộc kiểm tra, thanh tra, nắm và giải quyết dứt điểm các đơn thư của các cơ quan, đơn vị; hoàn thành rà soát công tác giao, cho thuê đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản. Văn phòng Huyện ủy phối hợp triển khai bộ quy tắc ứng xử, phát động hưởng ứng các hoạt động về môi trường.v.v. Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội làm tốt công tác nắm tình hình cơ sở để có biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời