Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban với các cơ quan, Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Ngày 11/12, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan, Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2019, các cơ quan, Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và của đơn vị triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Trong đó, tập trung tham mưu các nội dung về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chủ đề năm 2019; tăng cường nắm tình hình tư tưởng cacsn bộ, đảng viên và nhân dân; phát động và tổ chức phong chào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp và huyện về đích nông thôn mới; các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 về “xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch”, Nghị quyết về phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và xây dựng văn hóa con người Đầm Hà “ Đoàn kết – sáng tạo –  tự tin – thân thiện”.v.v. Công tác tuyên truyền, phương thức điều hành, tổ chức hoạt động của cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, đạt kết quả rõ nét, tập trung hướng về cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trong thời gian tới, các cơ quan, Ban xây dựng Đảng, Văn Phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cần tiếp tục bám sát vào Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, của Ban Thường vụ Huyện ủy và chương trình công tác năm để rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tiến hành sơ kết, tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020. Cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, quy chế làm việc, tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên; rà soát, lựa chọn, triển khai các mô hình thi đua hiệu quả khích lệ đoàn viên, hội viên tích cực tham gia; tập trung hỗ trợ các hộ cận nghèo thoát cận nghèo bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Bộ quy tắc ứng xử Người Đầm Hà đoàn kết – sáng tạo – tự tin – thân thiện. Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy tập trung rà soát quy chế làm việc của các đơn vị, các phong trào thi đua theo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tham mưu các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng và các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)