Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng ủy thị trấn Đầm Hà: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019

Chiều ngày 11/12/2019, Đảng ủy thị trấn Đầm Hà đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019. Tới dự hội nghị, có đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng ủy thị trấn đã nghiêm túc kiểm điểm tập thể Đảng ủy theo đúng quy định. Trong năm 2019, BCH, BTV Đảng ủy thị trấn đã ban hành 15 nghị quyết, 27 quyết định, 3 chương trình, 20 kế hoạch và các loại văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển hai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đảm bảo kịp thời hiệu quả; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương và vận dụng sáng tạo cụ thể hóa chỉ thị nghị quyết cấp trên. Do vậy, trong năm 2019 kinh tế phát triển tốc độ khá, thương mại và dịch vụ tăng 5,2%CK, tiểu thủ công nghiệp tăng 3%CK, tổng thu ngân sách ước đạt trên 12 tỷ đồng bằng 105,97% CK; một số nguồn thu đạt và vượt kế hoạch năm đã đề ra như thu thuế đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ nhà đất, thuế thu nhập cá nhân; chương trình chỉnh trang đô thị được tập trung triển khai có nhiều khởi sắc; các chính sách đối với người có công, chính sách xã hội, an sinh xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm thực hiện tốt. Việc xây dựng hệ thống chính trị, công tác quy hoạch, đào tạo, phân công cán bộ thường xuyên được quan tâm.

Đảng ủy thị trấn thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019

Báo cáo nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, tập thể Đảng uỷ còn một số hạn chế, thiếu sót; chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra những biện pháp cụ thể, để khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và kết quả mà tập thể BCH Đảng ủy thị trấn đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí đề nghị thời gian tới thị trấn cần tập trung đẩy mạnh phát triển hoạt động dịch vụ, tăng thu các khoản phí, lệ phí từ hoạt động này; thực hiện tốt công tác quản lý lòng đường, vỉa hè, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản và vệ sinh môi trường; rà soát lại các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, các hộ thu mua phế liệu, các hộ giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn để đưa vào các khu công nghiệp, các khu giết mổ tập trung để đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư; tập trung vào công tác thu ngân sách, chủ động rà soát quỹ đất để lập quy hoạch các khu xen cư để đấu giá; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối với GPMB chỉnh trang đô thị, chủ động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo; rà soát lại các công trình, dự án trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng thi công. Tăng cường tuyên truyền cho kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Đại hội đảng các cấp và tập trung các hoạt động chuẩn bị Tết Nguyên Đán 2020.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà