Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bí thư Huyện ủy giao ban với các chi, Đảng bộ cơ sở

Ngày 11/12, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì hội nghị giao ban với các chi, Đảng bộ nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; khó khăn, kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; công tác nắm tình hình cơ sở, dư luận trong nhân dân.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2019, các chi, Đảng bộ đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/HU ngày 12/12/2018 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Tỉnh ủy gắn với chủ đề công tác năm đồng thời xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị. Duy trì tổ chức sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt theo chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và viên chức. 100% cán bộ, đảng viên, viên chức đều được quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; phát động các phong trào, hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, công chức cơ quan tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử “90 năm – vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam” và thi tìm hiểu về “Truyền thống 72 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Huyện Đầm Hà”. Rà soát, lựa chọn, giới thiệu nguồn kết nạp lớp Đảng viên mới – “Đảng viên 90 năm”.  Tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019; nghiêm túc thực hiện Quyết định số 839-QĐ/HU ngày 20/3/2019 về việc ban hành Quy định thí điểm khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng công chức, viên chức trong các Chi bộ luôn ổn định; chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các chi, đảng bộ báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các Chi, đảng bộ đã báo cáo làm rõ kết quả trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, các chi, đảng bộ cần bám sát Nghị quyết  của Huyện uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và chủ đề công tác năm 2020 từ đó xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và chương trình hành động thực hiện cho phù hợp, sát thực với tình hình, đặc điểm của đơn vị. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt chi bộ, phát triển Đảng. Tập trung chuẩn bị tốt cho Đại  hội chi, đảng bộ; Đẩy mạnh các hoạt động thi đua kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 72 năm thành lập Huyện Đầm Hà, chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử Người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội.  Quan tâm, chăm lo đời sống cho CBCC, người lao động, chính trang trụ sở cơ quan, đơn vị. Chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

                                 Minh Hải