Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần

Ngày 13/2, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban để nghe và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh thông qua; Kế hoạch triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII năm 2023; triển khai thực hiện các nội dung Hướng dẫn số 03 – HD/TW của Ban Bí thư Trung ương; Báo cáo làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10 – NQ/TU ngày 18/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/TU ngày 9/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” và một số nội dung quan trọng khác.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát các nội dung, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo. Về  Kế hoạch triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, lan tỏa thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, thành lập Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức cuộc thi theo đúng chủ trương, kế hoạch của tỉnh. Phòng Giáo dục, Đoàn Thanh niên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, LLVT quan tâm tuyên truyền động viên, khuyến khích nâng tầm các sản phẩm sáng tạo mới trong thanh thiếu niên, học sinh, LLVT… tổ chức hiệu quả cuộc thi, lựa chọn các mô hình, sản phẩm sáng tạo tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

                                                             Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)