Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Tân Lập tập trung phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 10/2, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Lập về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023; kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 513-KL/HU ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã và Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, xã Tân lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Kinh tế duy trì và phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp, TTCN-XD và Dịch vụ đạt 337,87 tỷ đồng, bằng 100,37% KH, bằng 116,2% CK. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.177.423.577 đồng, bằng 319,80% KH, bằng 113,4% CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới, OCOP được triển khai tích cực. Xã đã hoàn thành chương trình xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Công tác quy hoạch, GPMB, XDCB, quản lý đất đai, môi trường được đẩy mạnh. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao, các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân được đẩy mạnh, tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được triển khai sâu rộng. Tỷ lệ gia đình văn hóa là  1.044 hộ đạt  98,03%; 8/8 thôn được đề nghị công nhận đạt danh hiệu thôn văn hóa năm 2022. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, kịp thời. Trên địa bàn xã không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ cần nghèo giảm còn 0,28%. Đời sống nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 86,79 triệu đồng/người/năm. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thực hiện tốt. Công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được tăng cường. Trong năm đã kết nạp 9 đảng viên mới (vượt 1 chỉ tiêu); hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 10 đồng chí. Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025: đến nay, xã đã thực hiện vượt về kết quả và tiến độ 9/21 chỉ tiêu; 11/21 chỉ tiêu đảm bảo tiến độ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, xã Tân Lập đã chủ động xây dựng, ban hành Nghị quyết, kế hoạch, xác định chủ đề công tác năm của xã; tập trung chỉ đạo, triển khai tích cực. Trong đó, xác định mực tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tích cực triển khai các quy hoạch và thu hút đầu tư có hiệu quả, huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển Kinh tế – Xã hội bền vững; duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo và các chương trình mục tiêu Quốc gia; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế và chất lượng cuộc sống của Nhân dân; ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh. Một số chỉ tiêu chủ yếu : Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ 4% trở lên so với tổng số đảng viên đầu năm và đạt chỉ tiêu huyện giao. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 20% cán bộ, công chức thành hoàn xuất sắc nhiệm vụ. 100% thủ tục hành chính được giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã theo nguyên tắc thẩm định và phê duyệt tại chỗ. Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể tăng từ 2% trở lên so với số đoàn viên, hội viên đầu năm. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất Nông – Lâm – Ngư nghiệp -TTCN&DV đạt 391,8 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: Ngành nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp 79,5%, công nghiệp – xây dựng 7,5%; dịch vụ 13%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 99,44 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng 10% so với dự toán huyện giao. Xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiễu mẫu. Duy trì xã không còn hộ nghèo và giảm không còn hộ cận nghèo. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98% trở lên.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến, đánh giá kết quả đã đạt được, một số tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Tân Lập đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, xã Tân Lập cần tiếp tục tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; đánh giá, xây dựng kế hoạch thực hiện. Đối với những chỉ tiêu khó khăn, vướng mắc cần có kế hoạch thực hiện cụ thể, có kiểm đếm, đánh giá. Tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, có tính đột phá; bổ sung, hoàn thiện, ban hành các văn bản, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở; nắm chắc tình hình, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy; chỉ đạo sơ kết nửa nhiệm kỳ, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; quan tâm chỉ đạo, đổi mới hoạt động của các đoàn thể; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt các chủ trương của huyện về phát triển kinh tế; xây dựng xã, thôn thông minh; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; rà soát, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, thu hút đầu tư; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường các giải pháp thu ngân sách; khai thác tốt các công trình phúc lợi, thiết chế văn hóa phục vụ đời sống nhân dân; phát triển văn hóa cơ sở; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể; đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)