Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực HĐND huyện làm việc với Đảng ủy xã Quảng An

Chiều ngày 13/2/2023, Thường HĐND huyện đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng An về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Quảng An đã báo cáo các nội dung về kết quả thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp; việc triển khai NQ số 13-NQ/HU ngày 12/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Công tác Quy hoạch xã, KH xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; các khó khăn, vướng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH của địa phương. Theo đó, Đảng ủy xã Quảng An đã triển khai thực hiện đạt 17/26 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện và xã nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện đạt 22/24 chỉ tiêu năm 2022; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quân tâm, có nhiều đổi mới; các chỉ tiêu về phát triển KT-XH cơ bản đảm bảo KH đề ra; Chương trình xây dựng nông thôn mới được chủ động triển khai tích cực. Triển khai NQ số 13 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy xã xác định các chỉ tiêu cụ thể gồm: Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tốc độ phát triển kinh tế đạt 18% trở lên; Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 đạt chuẩn thôn nông thôn mới theo các tiêu chí hiện hành; Tỷ lệ che phủ rừng đạt từ 73% trở lên…. Xã đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn để sớm hoàn thành QH chung của xã theo KH đã đề ra.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện cơ bản thống nhất với các nội dung trong báo cáo, KH, các khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của xã Quảng An. Đồng chí đề nghị Đảng ủy xã cần tập trung rà soát lại đối với kết quả thực hiện NQ, chương trình hành động thực hiện NQ của các cấp. Cần bổ sung thêm nội dung về kết quả thực hiện về việc giải quyết các kiến nghị năm 2022 vào báo cáo. Đối với thực hiện chủ đề công tác năm 2023, xã cần rà soát, điều chỉnh lại chủ đề công tác năm bám sát vào chủ đề công tác năm của tỉnh, của huyện cho phù hợp. Về xây dựng NTM tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí, chủ động rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới. Đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền: Cần duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; tập trung phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hoàn thiện Quy hoạch xã đảm bảo chặt chẽ theo quy định. Đối với chương trình hành động thực hiện NQ, nhiệm vụ năm của BCH Đảng bộ tỉnh, huyện, thực hiện chủ đề công tác năm cần chỉ rõ những công việc cần làm, phân công rõ nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện trong thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng NTM, phát triển du lịch, công tác quy hoạch. Tập trung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với các đề xuất, kiến nghị của xã trong báo cáo cần có sự sắp xếp cho hợp lý.

Quốc Nghị