Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện Đầm Hà sẽ ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 15/2, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để cho ý kiến vào báo cáo đề xuất  tuyển dụng và thi tuyển công chức năm 2023 trên địa bàn huyện. Dự họp có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Thực hiện Công văn số 119/SNV – CCVC ngày 1/2/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, Phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND huyện công văn số 170/UBND gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức và tiếp nhận công chức năm 2023 gửi về UBND huyện. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ, Quyết định của UBND tỉnh  về phê duyệt danh mục vị trí việc làm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, năm 2023 UBND huyện Đầm Hà được giao 64 biên chế, số có mặt là 54 biên chế, số biên chế còn thiếu 10 biên chế. Qua rà soát của các cơ quan, đơn vị, Phòng Nội vụ huyện đã tổng hợp, báo cáo tại cuộc họp dự kiến các vị trí việc làm cần tuyển dụng, các trường hợp đủ điều kiện tiếp nhận vào công chức năm 2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, rà soát các vị trí, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng, đánh giá năng lực, các trường hợp đề nghị tiếp nhận vào công chức, các vị trí sẽ ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh huyện Đầm Hà sẽ ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đối với một số vị trí theo đúng chỉ đạo của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện chủ đề công tác năm của huyện “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng đời sống Nhân dân”. Đồng chí đề nghị Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, sát hạch, tiếp nhận một số trường hợp đủ điều kiện vào công chức; tổ chức thi tuyển cấp phó các cơ quan chuyên môn; tổ chức thi tuyển công chức Văn phòng HĐND, UBND huyện; Phòng TC- KH, Phòng TN&MT, trong đó ưu tiên một số vị trí tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với lĩnh vực chuyển đổi số, lĩnh vực trồng trọt và phụ trách các dự án trồng cây ăn quả tập trung, trồng rừng gỗ lớn giao Phòng nội vụ tiếp tục rà soát một số công chức đủ điều kiện năng lực bồi dưỡng để đảm nhận lĩnh vực này. Giao Phòng Nội vụ huyện sớm hoàn thiện Tờ trình để báo cáo cấp ủy nội dung này.

                                           Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)