Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần

Chiều ngày 28/11, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tuần để nghe và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: báo cáo tiến độ thi công các công trình hoàn trả và phương án giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các địa phương Quảng An, Dực Yên, Quảng Tân liên quan đến thi công cao tốc Tiên Yên – Móng Cái, đoạn qua huyện Đầm Hà; Kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 09 CT/HU, ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 trong Nghị quyết số 05 – NQ/HU ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Đầm Hà giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022; công tác tổ chức cán bộ…

Đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các phòng ban, các xã nắm chắc tình hình, đề xuất các phương án giải quyết các kiến nghị phát sinh liên quan đến việc thi công các công trình hoàn trả cao tốc Tiên Yên – Móng Cái, đoạn qua địa bàn huyện; đối với những nội dung đã thống nhất với nhà thầu cần có văn bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình hoàn trả, có giải pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công; nghiêm túc yêu cầu  hoàn nguyên đối với các mỏ đất; đối với các công trình đã hoàn thành chưa đảm bảo yêu cầu đề ra, cần kiểm tra và có văn bản yêu cầu khắc phục đảm bảo phát huy hiệu quả các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh.

Về kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 09 CT/HU, ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm thực hiện các nội dung đã đề ra trong Chỉ thị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, mở chuyên mục tuyên truyền về pháp luật trên các phương tiện thông tin; tăng cường công tác rà soát, thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; phát huy vai trò kiểm tra giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hôi, ban thanh tra nhân dân, ban đầu tư giám sát công đồng; tổ hòa giải cơ sở, hạn chế  mâu thuẫn trong gia đình, thôn, xóm, tránh phát sinh khiếu nại tố cáo; chú trọng công tác công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, của địa phương để nhân dân nắm rõ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp xúc, xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở; xử lý các đối tượng khiếu nại, tố cáo không có căn cứ, sai sự thật.

Đối với các nội dung còn lại đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện các nội dung, báo cáo, tờ trình, có giải pháp cụ thể thực hiện các nội dung.

 

                                                      Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)