Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban UBND huyện

Chiều ngày 27/11/2022, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung. Dự họp có các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe và cho ý kiến đối với KH thu ngân sách và phân bổ vốn đầu tư năm 2023. Theo đó, dự kiến tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2023 là 222 tỷ, trong đó thu thuế phí là 72 tỷ và thu cấp quyền sử dụng đất là 150 tỷ (thu đấu giá quyền sử dụng đất 90 tỷ và 60 tỷ đấu giá các dự án khu đô thị); trong KH cũng đã giao chỉ tiêu thu NSNN cụ thể, chi tiết đối với các lĩnh vực thu cho các đơn vị, địa phương. Dự kiến KH vốn đầu tư năm 2023 là  320.831,643 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 170.831,86 triệu đồng, vốn ngân sách huyện là 149.999,783 triệu đồng; nguồn vốn được phân bổ cho các công trình, dự án cụ thể theo KH.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với KH giao chỉ tiêu thu NSNN và phân bổ vốn đầu tư năm 2023. Đại biểu cũng đề nghị cơ quan chuyên môn xem xét, tính toán chỉ tiêu giao mức thu thuế đối với một số lĩnh vực như thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng khu vực biển, cấp quyền sử dụng đất, tài nguyên… đảm bảo hợp lý với tình hình thực tế của các đơn vị.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận các nội dung họp

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, các xã, thị trấn, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện thống nhất với KH thu ngân sách và phân bổ vốn đầu tư năm 2023 do các cơ quan chuyên môn xây dựng. Đồng thời, đề nghị các xã, thị trấn rà soát lại các khu vực đất để đảm bảo các điều kiện đấu giá theo KH; Chi cục thuế rà soát lại, tính toán để tăng mức giao thu thuế ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng khu vực biển so với KH tỉnh giao. Đối với việc phân bổ vốn phải tính toán, tập trung giải ngân trước tháng 6/2023; rà soát, đảm bảo việc khởi công các công trình, dự án và giải ngân vốn đúng theo KH.

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng khác.

Quốc Nghị