Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022

Chiều ngày 25/11/2022, Hội nông dân và Ngân hàng NN&PTNT huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội nông dân, Ngân hàng NN&PTNT huyện; lãnh đạo UBND và Hội nông dân các xã, thị trấn.

Trong năm 2022, Ngân hàng NN&PTNT và Hội nông dân huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Đông Quảng Ninh, Hội nông dân tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện tốt nội dung của NĐ 55/2015/NĐ-CP và NĐ số 116/2018/NĐ-CP, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình phối hợp liên ngành của tỉnh, huyện về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân về các chế độ, chính sách tín dụng phục vụ phát triển NN – NT. Triển khai tốt công tác cho vay vốn, công tác xây dựng và phát triển Tổ vay vốn tại các thôn, bản, khu phố; năm 2022 Ngân hàng NN&PTNT huyện đã tiến hành cho 1.865 khách hàng vay vốn với doanh số cho vay đạt 821,8 tỷ đồng. Hội nông dân huyện tăng cường việc tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề cho hội viên; hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Các đại biểu dự hội nghị

Với những kết quả đã đạt được, năm 2023 Hội nông dân và Ngân hàng NN&PTNT huyện tiếp tục phối hợp thực hiện tốt thỏa thuận liên ngành về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo các NĐ của Chính phủ; phối hợp chỉ đạo các Tổ vay vốn làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách cho vay, các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng NN&PTNT tới người dân, HTX, THT…, quan tâm thành lập các Tổ mới và phát triển hội viên. Phối hợp với các ngành, xã, thị trấn để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh giải quyết việc làm, nâng cao đời sống. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đến cơ sở, tổ vay vốn nhằm phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ đầu tư vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Quốc Nghị