Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện ủy Đầm Hà tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Chiều ngày 25/11, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đại tá Đặng Công Chúng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; lãnh đạo Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an huyện, chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS, Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà đã quán triệt nghiêm túc, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” toàn diện trên 6 nội dung cơ bản của Nghị quyết, trên tất cả các lĩnh vực chính trị –  kinh tế – văn hóa – xã hội của huyện, đạt được nhiều kết quả thiết thực, trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN được chú trọng, lãnh đạo thực hiện xuyên suốt. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở thường xuyên củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngày càng được nâng cao, nội bộ đoàn kết thống nhất, phát huy tốt vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội luôn được gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, các hoạt động văn hóa, xã hội ngày càng đa dạng phong phú, từng bước đáp ứng yêu cầu cải thiện đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần trong Nhân dân. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đúng quy định, hiệu quả gắn với triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI

Lãnh đạo công an huyện tham luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được sau trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, LLVT huyện, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới; làm tốt hơn nữa công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức để tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ; nắm chắc tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh gây mất an ninh trật tự; kết hợp giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; quan tâm triển khai các nhiệm nhiệm vụ về xây dựng văn hóa, con người; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo và tuyên truyền định hướng dư luận, giám sát, phản biện xã hội, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, xây dựng các phong trào, các mô hình hiệu quả trong Nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh; đào tạo bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quân sự, công an, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo chỉ đạo của tỉnh; tập trung tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, duy trì có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; xây dựng các công trình, hạng mục khu vực phòng thủ huyện; tổ chức thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện và các địa phương theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhân dịp này, huyện Đầm Hà đã khen thưởng cho 10 tập thể 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết

                                    Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)