Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 23/11, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 18/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ công tác năm 2022; dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết của tỉnh, huyện về nhiệm vụ công tác năm hiệu quả, phù hợp, đạt kết quả tích cực. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đạo nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; triển khai kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chủ đề công tác năm 2022; chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn; chỉ đạo sáp nhập 6 thôn, bản và tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ ở cơ sở, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc nắm tình hình nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng; giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2022, các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất 3 khu vực 6.990 tỷ đồng, đạt 101,2% KH, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 20,8% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB tăng 32,3% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hoá  và doanh thu dịch vụ tăng 22,8% so với CK. Đến ngày 15/11/2022, thu ngân sách trên địa bàn đạt 164.411 triệu. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản được đẩy nhanh tiến độ. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư được tăng cường. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, chương trình OCOP được đẩy mạnh. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,22%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến làm rõ những kết quả, tồn tại hạn chế, nguyên nhân; các mục tiêu, giải pháp, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, Văn phòng Huyện ủy tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, dự thảo Nghị quyết. Trong đó, đánh giá tình hình chung, thuận lợi, khó khăn tác động trực tiếp đến việc thực hiện Nghị quyết; công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đánh giá kết quả, kiểm đếm các chỉ tiêu đã thực hiện được và chỉ tiêu chưa hoàn thành; tồn tại, hạn chế; các chỉ tiêu, giải pháp. Về chủ đề công tác năm 2023, trên cơ sở tiếp thu tinh thần chủ đề công tác năm của tỉnh và các nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; các nghị quyết liên quan đến phát triển nông nghiệp; các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai quy hoạch.v.v. Văn phòng Huyện ủy rà soát, tham mưu, trình Ban Thường vụ. Về nhóm nhiệm vụ chính: tập trung thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, thực hiện hiệu quả chiến lược tiêm vắc xin, nâng cao ý thức người dân; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm tra, giám sát; dân vận; đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, hình thành cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP, liên kết sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, quan tâm thu hút đầu tư, triển khai các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý khu vực biển; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường công tác thu, chi ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư công; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo quốc phòng – an ninh. Về giải pháp, quan tâm các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thái độ phục vụ; quản lý nghĩa trang, cấp quyền sử dụng đất; phát triển du lịch; đẩy mạnh các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện chuyển đổi số.v.v.  Cơ quan Tổ chức – Nội vụ tham mưu, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chủ đề công tác năm. Các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các ngành chuyên môn tham gia ý kiến bằng văn bản đánh giá kết quả chuyên đề, lĩnh vực phụ trách năm 2022 và đề xuất các chỉ tiêu, giải pháp năm 2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến về sửa đổi quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của huyện năm 2023; Báo cáo kết quả cuộc giám sát đối với một số cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW ngày  9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về “phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và sơ kết Chương trình OCOP giai đoạn từ năm 2016 đến nay theo chỉ đạo của Tỉnh.; nhiệm vụ công tác tuần.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)