Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11

Ngày 28/11, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 11 tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đản, Văn Phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, các ban của HĐND huyện, các đồng chí thành viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận, tham gia ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội năm 2023; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022, dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; kế hoạch phân bổ ngân sách và vốn đầu tư năm 2023. Theo đó, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn song với sự chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định. Nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 6.990 tỷ đồng, đạt 101,2% KH; 97,9% chỉ tiêu phấn đấu; tăng 17,4% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất Nông, Lâm, Thuỷ sản đạt 2.824 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng ước đạt 2.070 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 2.096 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn (đến ngày 15/11/2022) đạt 164.411 triệu đồng, đạt 86,3% dự toán tỉnh giao, 83,6% dự toán huyện giao bằng 113%CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP được triển khai tích cực. Công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được tăng cường. Công tác quy hoạch,  xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, tài nguyên – Môi trường được đẩy mạnh. Huyện đã tập trung hoàn thiện quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch một số dự án đầu tư công năm 2022; triển khai lập và thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án, công trình đầu tư công năm 2022; triển khai nhiệm vụ Quy hoạch chung 8 xã trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thanh tra, tư pháp được tăng cường. Trong năm, huyện đã chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn bản khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025; thực hiện sáp nhập 6 thôn, bản. Văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,16%. Công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiêm vắc-xin tiếp tục được triển khai quyết liệt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, cơ quan tam mưu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, dự thảo kế hoạch. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục duy trì công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh; giữ vững tăng trưởng kinh tế. Khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch; tham mưu, rà soát cụ thể hóa quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, lập kế hoạch kêu gọi đầu tư. Giữ vững và nâng cao chất lượng nông thôn mới. Tham mưu, lập dự toán thu, chi ngân sách 2023. Đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư công, giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Quan tâm phát triển công nghiệp, du lịch. Đẩy mạnh chuyển đổi số. Quan tâm phát triển giáo dục, Y tế. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo; nâng cao cao thu nhập cho người dân. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai tốt các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2023; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022; Báo cáo thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Đề án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về “phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và sơ kết Chương trình OCOP giai đoạn từ năm 2016 đến nay theo chỉ đạo của Tỉnh; Đề án phát triển bền vững kinh tế – xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025; Đề án phát triển trồng rừng bằng các loại cây lim – giổi – lát giai đoạn 2022 – 2025; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)