Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban các cơ quan, Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy

Ngày 26/10, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy về tình hình công tác  tháng 10; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong tháng 10, các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của huyện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung tham mưu, đôn đốc và thực hiện Chương trình Kiểm tra, giám sát, thanh tra của huyện năm 2022; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ các đoàn Kiểm tra, giám sát của Tỉnh; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức và cán bộ; sửa đổi Quy chế bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, Quy chế tổ chức lễ tang và viếng người từ trần; chuyển Đảng chính thức cho 19 đồng chí; chuyển sinh hoạt Đảng cho 57 đồng chí; cấp, phát, đổi thẻ cho 34 đồng chí; phối hợp với các chi, Đảng bộ rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên; tham mưu chỉ đạo các đơn vị hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết “Sáng kiến, giải pháp về CCHC huyện Đầm Hà năm 2022”. Tham mưu xây dựng Kế hoạch phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện; xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết, Quy định, báo cáo viên; tổ chức tốt các hoạt động của BCĐ 35 huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị lớn; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang đô thị, công tác giảm nghèo. Làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phối hợp, phục vụ các hoạt động của cấp uỷ.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy rà soát các nhiệm vụ, tập trung triển khai thực hiện. Tiếp tục tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện; tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị; tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; hoàn thành biên soạn và xuất bản Bộ tài liệu “Tuyên truyền, giáo dục truyền thống và lịch sử huyện Đầm Hà” trong trường học và Trung tâm Chính trị huyện; triển khai Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; huyện Đầm Hà đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao”. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ; rà soát, quan tâm các chỉ tiêu về kết nạp Đảng ; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2022. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra. Kiểm tra, thẩm định, chấm điểm đánh giá hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở các xã, thị trấn. Tổng hợp hồ sơ và thẩm định các điển hình “Dân vận khéo” cấp huyện và cấp tỉnh năm 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc-tôn giáo. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, báo cáo, văn thư, liên lạc; thực hiện nghiêm túc công tác tài chính, tài sản của Đảng, đảm bảo các điều kiện hoạt động của các cơ quan và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)