Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện

Ngày 25/10/2022, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đầm Hà, đoàn Thanh tra chuyên ngành của BHXH tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 5075/QĐ-BHXH ngày 05/10/2022 của Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh về việc Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT); kiểm tra công tác giải quyết, chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo kế hoạch tại 03 doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thời gian 30 ngày làm việc (kể từ ngày công bố Quyết định này).

Tại buổi công bố Quyết định, đồng chí Vũ Thị Vinh, Phó Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra, BHXH tỉnh Quảng Ninh, phó trưởng đoàn cho biết: Đây là đợt thanh tra thường kỳ theo kế hoạch được phê duyệt hàng năm; mục đích chính là nhằm đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT tại các đơn vị trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến 30/09/2022, ngoài ra có thể xem xét số liệu liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra, kiểm tra. Nhiệm vụ của Đoàn thanh tra chuyên ngành là thanh tra về đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra công tác giải quyết, chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Qua công tác thanh, kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật của người sử dụng lao động về công tác đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động. Đồng thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi trốn đóng, gửi đóng BHXH, BHTN, BHYT của đơn vị sử dụng lao động và người lao động. Phát hiện bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục và sửa đổi, bổ sung kịp thời các chế độ chính sách, các quy định của pháp luật; nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.                    

Cũng tại buổi công bố Quyết định, đại diện những đơn vị được thanh tra phát biểu về việc tiếp nhận Quyết định thanh tra, kiểm tra; báo cáo tình hình chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, báo cáo theo yêu cầu của Đoàn thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, đại diện các đơn vị ký biên bản công bố Qyết định thanh tra, kiểm tra trực tiếp./.

                                                                            Việt Tân (BHXH Đầm Hà)