Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Ngày 9/1, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Về nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; giáo dục đào tạo; phát triển văn hóa con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; Kế hoạch triển khai Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024; Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT năm 2024; Báo cáo của UBND huyện về kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tuần; cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; Báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023; kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt theo quy định của Trung ương. Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Về nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; giáo dục đào tạo; phát triển văn hóa con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; xây dựng chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, chi tiết nhất là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế biển; chỉ tiêu thu ngân sách; thu nhập bình quân đầu người; trồng cây ăn quả tập trung, trồng rừng gỗ lớn; nâng cao chất lượng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…Phòng Giáo dục và Đào tạo cần rà soát, đánh giá chất lượng giáo dục Đầm Hà qua từng cấp học; đẩy mạnh công tác chuyên môn; tổ chức hội nghị hiệu trường các trường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; hoàn thành chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm 2024.

Về Kế hoạch triển khai Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giao UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như đất, cây giống, trang trí khánh tiết; sẵn sàng cho Tết trồng cây năm 2024.

Đối với các nội dung khác, Thường trực Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện các nội dung, trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến.

                                                                 Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)