Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà hoàn thành công tác tổ chức thâm nhập tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024

Từ 26/12/2023 đến 05/01/2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức đến thăm, nắm bắt và động viên gia đình 166 thanh niên đã qua khám tuyển vòng 2 để nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. 

Thâm nhập nghĩa vụ quân sự là bước rất quan trọng trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nhằm nắm rõ lý lịch, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Đây là bước quan trọng trong quy trình tuyển quân, giúp địa phương và các đơn vị nhận quân nắm chắc về số lượng, chất lượng nguồn thanh niên nhập ngũ, làm cơ sở để tổ chức khám tuyển vòng 3 sau đó HĐNVQS huyện sẽ chốt danh sách, phát lệnh gọi nhập ngũ cho công dân theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, đảm bảo cho mùa tuyển quân năm 2024. Với phương châm” Tuyển người nào chắc người đó”. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã tổ chức đến gia đình các thanh niên để thực hiện “3 gặp” đó là: Gặp thanh niên, gặp gia đình, gặp địa phương; “4 biết” là: Biết sức khoẻ, biết văn hoá, biết lịch sử chính trị gia đình, bản thân và biết về tâm tư nguyện vọng. Trên cơ sở kết luận về sức khỏe của Hội đồng khám tuyển Nghĩa vụ quân sự huyện, sau khám sơ tuyển vòng 2 toàn huyện có 166 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.

HĐNVQS xã Quảng Lâm tổ chức thâm nhập tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024

Nhằm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, Hội đồng NVQS các địa phương đã gặp gỡ từng gia đình và thanh niên để nắm rõ về hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, trình độ học vấn, tư tưởng chính trị, cách mạng của từng thanh niên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự để mọi người dân hiểu và chấp hành tốt nghĩa vụ quân sự. Nhân dịp này, đoàn cũng đã tổ chức tuyên truyền các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đến gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân khi nhập ngũ; Động viên, khích lệ thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ đồng lòng của nhân dân động viên con em thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, tin tưởng rằng huyện Đầm Hà sẽ hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2024 đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng quân.

Quốc Nghị