Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội huyện Đầm Hà năm 2023

Năm 2023, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà đã luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, kinh tế xã hội của huyện đã có bước phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, đây là tiền đề là động lực cho sự phát triển của huyện trong thời gian tới.

Ngay từ đầu năm 2023, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2022 của Huyện ủy về “Phương hướng nhiệm vụ năm 2023” và chủ đề công tác năm của huyện “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và chất lượng đời sống nhân dân”; Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong việc cụ thể hóa thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó,  kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục được duy trì, có bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 18,27%( vượt mục tiêu Nghị quyết 0,67 %), thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tiếp tục duy trì, tăng trưởng trên cả 3 lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 8.351 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, bằng 119,5% cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 3.204 tỷ đồng, đạt 101,2% KH, bằng 113,5% cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 2.542 tỷ đồng bằng 100,1% KH, bằng 122,2% CK. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đạt 2.605 tỷ đồng, bằng 101% KH, bằng 124,3% CK.

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Tập trung triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển vùng sản xuất tập trung, các mô hình liên kết sản xuất, xây dựng trang trại, gia trại, vườn mẫu, hộ mẫu, phát triển kinh tế biển, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, phát triển sản phẩm OCOP. Nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như: Dự án Khu phức hợp sản xuất tôm công nghệ cao của Tập đoàn Việt – Úc tại xã Tân Lập (quy mô 169,5 ha, tổng vốn đầu tư 830 tỷ đồng; công suất đạt 8 tỷ tôm giống/năm. Dự án sản xuất giống cá biển công nghệ cao của HTX Bắc Việt (đạt 5,5 triệu con giống/năm).

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Huyện Đầm Hà là huyện đầu tiên trong cả nước chính thức được Hội đồng thẩm định Nông thôn mới Trung ương đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5/8 xã đạt nông thôn mới nâng cao; trong đó xã Đầm Hà và xã Quảng Tân đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025, 100% xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao, huyện Đầm Hà trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu hút đầu tư được đẩy mạnh, đã có nhiều dự án được phê duyệt, đang triển khai thực hiện như: Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chăn nuôi bò sữa tập trung; Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản; công ty cổ phần Bảo Nguyên tiếp tục hoàn thiện đầu tư dự án khu nghỉ mát du lịch sinh thái Đảo Đá Dựng; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại M.K.L hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Khu đô thị mới hai bên đường 18A và phía đông cầu sắt trung tâm huyện… Trong năm trên địa bàn huyện có 22 doanh nghiệp, 18 HTX được thành lập mới, vượt xa kế hoạch đề ra, toàn huyện hiện có 118 doanh nghiệp, HTX và trên 1.000 hộ kinh doanh đang hoạt động với nhiều loại hình đa dạng, phong phú, phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường. Đặc biệt, cùng với việc Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái được đưa vào khai thác, cụm công nghiệp Đông Đầm Hà, diện tích 60 ha được thành lập; Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 29/3/2023; đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040 được phê duyệt tại Quyết định số 1909/QĐ-UBND của UBND tỉnh QN Ngày 10/7/2023; triển khai và phê duyệt quy hoạch chung 8/8 xã; đã mở ra cơ hội, điều kiện thuận lợi để huyện triển khai các dự án; các cụm công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung…tạo điều kiện phát triển kinh tế của huyện.

Các đại biểu gắn biển khánh thành công trình đường giao thông từ trung tâm huyện đi xã Quảng Lâm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh

Chương trình Nghệ thuật Đầm Hà khát vọng đi lên chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh

Năm 2023 huyện đã triển khai nhiều phong trào thi đua, hoạt động thiết thực, tổ chức chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh và 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện; gắn biển 41 công trình chào mừng sự kiện này, trong đó có 2 công trình cấp tỉnh tại huyện gồm: công trình đường dây và Trạm biến áp 110KV Đầm Hà; đường giao thông từ Trung tâm huyện đi xã Quảng Lâm; hoàn thành xây dựng, sửa chữa 24 nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí từ nguồn xã hội hóa 1,6 tỷ đồng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao có nhiều khởi sắc, Lễ hội Đình Đầm Hà được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Huyện đã tổ chức thành công nhiều hoạt động như Tuần văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Đầm Hà; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; ngày Hội văn hóa – Thể thao của đồng bào dân tộc Dao (Lễ hội Kiêng gió); Liên hoan tiếng hát khu dân cư cấp xã, thị trấn, và cấp huyện; tham gia Tuần văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc; Chương trình nghệ thuật Đầm Hà khát vọng đi lên; tổ chức Chương trình về Miền Sán Cố người Dao xã Quảng An; Chương trình trải nghiệm Ẩm thực Miền Sán Cố xã Quảng An, Hội thi các CLB dân vũ; … Các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, tạo thêm việc làm cho người lao động và phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm, toàn huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách xã hội, chăm sóc người có công, trẻ mồ côi, đối tượng trợ cấp xã hội được triển khai kịp thời, đầy đủ; “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” được triển khai hiệu quả. Công tác quốc phong an ninh được quan tâm thực hiện tốt; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện, phối hợp triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lễ hội Đình Đầm Hà được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Kết quả  năm 2023 sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Đầm Hà tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

                                                     Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)