Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực HĐND huyện làm việc với Đảng ủy xã Quảng An

Chiều ngày 21/4/2022, Thường trực HĐND huyện đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng An về một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, giảm nghèo, bầu cử trưởng thôn. Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Quảng An đã báo cáo về công tác chuẩn bị cho bầu cử trưởng thôn, đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; kết quả công tác giảm nghèo; việc triển khai KH trồng rừng gỗ lớn; kết quả việc triển khai thực hiện NQ số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về “phát triển bền vững KT-XH gắn với bảo đảm vững chắc QP-AN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Kh thực hiện KL số 509 ngày 18/3/2022 của BTV Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã.

Lãnh đạo xã Quảng An báo cáo tình hình thực hiện các nội dung

Theo đó, đến nay Đảng ủy xã đã tiến hành họp triển khai nội dung KH tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ và bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025, các chi bộ đã họp để xin ý kiến dự kiến phương án nhân sự, tình hình tư tưởng nhân dân ổn định. Trên địa bàn xã hiện nay còn 59 hộ nghèo, 136 hộ cận nghèo, qua rà soát nắm bắt tình hình của các gia đình, đối tượng, cùng với tuyên truyền vận động có khả năng thoát được 36/59 hộ nghèo. Thực hiện KH của UBND huyện về trồng rừng gỗ lớn năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, UBND xã đã xây dựng KH triển khai trên địa bàn, qua tuyên truyền, vận động đã có 18 hộ dân đăng ký với diện tích 22,3 ha. Triển khai thực hiện NQ 06 của BCH Đảng bộ tỉnh, xã đã tổ chức tuyên truyền nội dung NQ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; phấn đấu năm 2022xaay dựng 2 thôn Tầm Làng, Mào Sán Cáu đạt chuẩn NTM, giảm 35 hộ nghèo, 45 hộ cận nghèo, tập trung xây dựng, nâng cấp hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu; trên 80& LĐ trong độ tuoir được đào tạo phù hợp với nhu cầu và điều kiện của người DTTS, trên 96,5% tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế…

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả mà xã Quảng An đã đạt được trong các lĩnh vực thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy xã tiếp thu các ý kiến tham gia của các phòng, cơ quan, đoàn thể của huyện tại buổi làm việc. Đồng thời, đề nghị thời gian tới đối với công tác giảm nghèo xã Quảng An cần tiếp tục tập trung rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn thể, cán bộ, công chức của xã trong việc hỗ trợ hộ nghèo, hỗ trợ giới thiệu giải quyết việc làm cho các đối tượng; xã phối hợp với Ban QL dự án đầu tư xây dựng huyện để hỗ trợ các hộ còn thiếu về tiêu chí nhà tiêu hợp vệ sinh; các đoàn thể của huyện cũng cần tiechs cực vào cuộc giúp đỡ xã Quảng An. Đối với KH thực hiện NQ số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh, cần cập nhật đầy đủ các chỉ tiêu vào chương trình hành động của BCH Đảng bộ xã, bổ sung các chỉ tiêu một cách cụ thể để triển khai thực hiện, xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo để trồng rừng gỗ lớn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo KH giao. Đối với công tác tổ chức đại hội chi bộ, bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, xã cần tiếp tục quan tâm nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân các dân tộc trên địa bàn các thôn, bản, cần bám sát hướng dẫn của Sở Nội vụ để triển khai thực hiện. Đối với KH thực hiện KL số 509 của BTV Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã vào ngày 18/3/2022, đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện đề nghị Đảng ủy xã cần có KH cụ thể, xây dựng thành các bảng biểu chi tiết về nội dung, thời gian thực hiện. Đối với các Phòng, ban, ngành của huyện cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ xã thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các lĩnh vực; phối hợp tháo gỡ các khó khăn cho xã.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH